انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انقلاب داروینی

کتاب انقلاب داروینی، نشر ۲۰۱۹ کمبریج، نوشتۀ پروفسور مایکل روس است که با ترجمه معصومه شاه‌گردی در نشر علم در سال ۱۳۹۹ منتشر و اکنون چاپ مجدد آن در راه است.

مایکل روس، پروفسور بازنشستۀ دانشگاه ایالتی فلوریدا در فلسفۀ علم و فلسفۀ زیست‌شناسی است. او نویسندۀ کتاب‌های زیادی است، ازجمله: آیا یک داروینی می‌تواند مسیحی باشد؟، نزاع تکامل و آفرینش، داروین را جدی بگیرید، خدا را جدی بگیرید و غیره. او همچنین مؤسس و سردبیر مجلۀ زیست‌شناسی و فلسفه و سردبیر مجموعۀ اخیر ۱۸ جلدی دانشگاه کمبریج در فلسفۀ زیست‌شناسی که جزئی از یک سری ۵۷ جلدی در معرفی حوزه‌های مختلف علم است. کتاب پیش‌رو یکی از کتاب‌ها است.

متن کامل معرفی کتاب به همراه پانویس ها و فهرست مطالب در فایل پیوست:

book introduction