انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی و فرهنگ برگزار می کند: جلسه نقد کتاب «سقراط هایی از گونه ای دیگر»

انسان شناسی و فرهنگ با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، دومین جلسه نقد و بررسی کتاب خود را در سال ۸۹، برگزار می کند. این جلسه به بحث درباره کتاب «سقراط هایی از گونه ای دیگر : روشنفکران در تمدن عربی» نوشته محمد عابد جابری ترجمه ی سید محمد آل مهدی که انتشارات جاوید آن را به چاپ رسانده است، اختصاص خواهد داشت.

در این برنامه دکتر سارا شریعتی و دکتر ناصر فکوهی از دانشگاه تهران و مترجم کتاب حضور داشته و به بحث درباره این کتاب و به صورتی گسترده تر به مسئله روشنفکران جهان عرب خواهند پرداخت. این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند از ساعت ۱۷ برگزار می شود.
پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر، نبش خیابان شهید برادران مظفر جنوبی.
ورود برای عموم آزاد است.

درباره کتاب « سقراط هایی از گونه ای دیگر » در انسان شناسی و فرهنگ
معرفی کتاب
http://www.anthropology.ir/node/7635

گفتگو با مترجم
http://www.anthropology.ir/node/8294