انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی علم چیست؟

گرچه مطالعه جنبه های فرهنگی و اجتماعی علوم زیستی و پایه مانند فیزیک، شیمی، ریاضیات، زیست شناسی و مشتقاتشان ظاهرا علاقه و تخصص خیلی خاص می طلبد، موضوعات مورد بحث در این رشته در واقع جدا از موضوعات محوری مطالعات فرهنگی و اجتماعی به طور کلی نیست و می تواند برای همه کسانی که به جستجوی رد پای فرهنگ، فرآیندهای اجتماعی، و روندهای تاریخی در حوزه های مختلف زندگی علاقه مندند جالب باشد. انسان شناسی علم (Anthropology of Science) در واقع در حوزه میان رشته ای قرار میگیرد که در آمریکا به آن مطالعات علم و فناوری یا به اختصار اس.تی.اس. گفته می شود.

برای خواندن این مطلب در اینجا کلیک کنید.