انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران (۸ ) دکتر شهلا حائری

دکتر شهلا حائری ( Shahla Haeri ) استاد انسان شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون آمریکا و مدیر برنامه مطالعات زنان در این دانشگاه است و به طور وسیعی درباره دین، حقوق و پویایی های هویت جنسی در جهان نگاشته است. وی پژوهشهای انسان شناختی خود را در ایران، هند و پاکستان به انجام رسانده و در سال ۱۹۸۵ – ۱۹۸۶ در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۷ در مرکز پمبروک برای تدریس و تحقیق درباره زنان، در سال ۱۹۸۷-۱۹۸۸ در شورای پژوهش علوم اجتماعی و در سال ۱۹۹۶ در کالج سنت آنتونی در دانشگاه آکسفورد به پژوهش پرداخته است. آثار او درباره ایران

کتابها :

قانون شهوت : ازدواج موقت، متعه، در ایران

Law of Desire: Temporary Marriage, Mut’a, in Iran (1989, 1993)

جنسیت نیمه خودآگاه در سینمای ایران

Haeri, shahla, 2001 “Subliminal Sex in Iranian Cinema.” Anthropology News, March.

بنیادگرایی و حقوق زنان در ایران و پاکستان

Haeri, shahla, 1996 “Fundamentalism & Women’s Rights in Iran & Pakistan,” (in Persian), Iran Nameh, Vol.XIV, No.1, Winter.

ازدواج موقت و دولت در ایران : مباحثه ای اسلامی درباره جنسیت زنانه
Haeri, shahla, 1992 “Temporary Marriage and the State in Iran: An Islamic Discourse on Female Sexuality,” Social Research: An International Quarterly of the Social Sciences, Vol.59, No.1, Spring, pp.201-23

تاریخجه ای از انسان شناسی زنان در ایران
Haeri, shahla, 1991 “A Brief History of Anthropology of Women in Iran,” in The Second Proceedings for Iranian Women Studies Foundation, 2: 46-68, Summer.

طلاق درایران معاصر : حق ویژه مرد در اراده شخصی
Haeri, shahla, 1990 “Divorce in Contemporary Iran: A Male Prerogative in Self-Will,” Islamic Family Law. Eds. C. Mallat and J. Connors. London: Graham and Trotman, pp.55-67.

نهاد ازدواج موقت ( متعه ) در ایران :‌ چشم اندازی رسمی و تاریخی
Haeri, shahla, 1983 “The Institution of Mut’a Marriage in Iran: A Formal and Historical Perspective,” Women and Revolution in Iran. Ed. G. Nashat, Westview Press, pp.231-51.

زنان، قانون و تغییر اجتماعی در ایران
Haeri, shahla, 1980 “Women, Law and Social Change in Iran,” Women in Contemporary Muslim Societies. Ed. J.I. Smith, Lewisburg: Bucknell University Press, pp.209-234.

و نیز فیلم مستند « خانم رئیس جمهور : زنان و رهبری سیاسی در ایران» که درباره شش زن کاندیدای ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ در ۴۶ دقیقه تهیه شده است.

پی نوشتها :

آدرس صفحه شخصی دکتر شهلا حائری :
http://www.bu.edu/dbin/womenstudies/faculty.php?name=Haeri

آدرس برای تماس با دکتر شهلا حائری:
shaeri@bu.edu

Office: 704 Comm. Ave. 101 – Phone: 617-358-2371

دکتر حائری عضو شورایعالی انسان شناسی و فرهنگ است