انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران (۱۹ ) ژان پیر دیگار

پرفسور ژان پیر دیگار مدیر پژوهشی ممتاز مرکز تحقیقات ملی کشور فرانسه از جدی ترین انسان شناسان متخصص ایران به شمار می آید که چند دهه از عمر خود را به پژوهش درباره ایران، خصوصا ابعاد مختلف فرهنگ بختیاری در ایران اختصاص داده است.

پرفسور ژان پیر دیگار مدیر پژوهشی ممتاز مرکز تحقیقات ملی کشور فرانسه از جدی ترین انسان شناسان متخصص ایران به شمار می آید که چند دهه از عمر خود را به پژوهش درباره ایران، خصوصا ابعاد مختلف فرهنگ بختیاری در ایران اختصاص داده است.ژان پیر دیگار در سال ۱۹۴۲ در پاریس به دنیا آمد. در حدود سال ۱۹۶۵ بعد از مطالعاتی در زمینه علوم طبیعی به سوی انسان شناسی متمایل شد و به تحصیل انسان شناسی پرداخت و از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی (Ecole Pratique des Hautes-Etudes) و انجمن مردم شناسی سوربون (Institut d`Ethnologie de la Sorbonne ) در سال ۱۹۶۹ در رشته انسان شناسی دیپلم و در سال ۱۹۷۳ دکترای خود را در همین رشته اخذ کرد.