انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران (۱۴): نور یالمان

پروفسور نور یالمان (Nur Yalman) استاد انسان شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، از انسان شناسان متخصص ایران به شمار می رود. این دانشمند آمریکایی ترک تبار، در سال ۱۹۳۱ در ترکیه به دنیا آمد. مدرک کارشناسی خود را از کالج رابرت (Robert College) استابول/ ترکیه دریافت کرد.

مرحله کارشناسی ارشد را در دانشگاه کمبریج گذراند. در مقطع دکترا، در همان دانشگاه، به راهنمایی ادموند لیچ به تحقیق میدانی در میان تامیل های سریلانکا پرداخت و بدین ترتیب در سال ۱۹۵۸ به اخذ مدرک دکترای انسان شناسی موفق گردید.از آن پس به گروه انسان شناسی دانشگاه شیکاگو پیوست و از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ ریاست مرکز مطالعات این دانشگاه را بر عهده داشت. در سال ۱۹۷۲ به گروه انسان شناسی دانشگاه هاروارد پیوست و تاکنون در این دانشگاه مشغول به تدریس است. پروفسور یالمان تاکنون به تحقیقات میدانی وسیعی دست زده است که از آن جمله به تحقیقات او در سریلانکا، هند و ایران می توان اشاره کرد. او در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۵۸، ۱۹۶۸در ایران به تحقیق پرداخت. وی همچنین به زبانهای ترکی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، عربی، سینهالسی و مقداری فارسی مسلط است. حوزه های علاقه وی در انسان شناسی شامل نظریه ها و نظریه پردازان انسان شناسی، نظریه ساختاری و فراساختاری، مقولات مدرنیزاسیون و تغییر اجتماعی، انسان شناسی دین با توجه ویژه به اسلام، بودیسم و هندویسم،‌ اوضاع اجتماعی و سیاسی در جنوب آسیا، مطالعات خاورمیانه خصوصا ادیان خاورمیانه اشاره کرد. وی همچنین در این سالها به تدریس واحدهایی درباره جریان های اصلی در انسان شناسی، قدرت، قومیت و کثرت گرایی، مردم نگاری و باستان شناسی آسیایی، مردم نگاری و باستان شناسی خاورمیانه و خاورنزدیک،‌ خواندن و تحقیق کردن [‌ انسان شناختی ] و تغییر و اندیشه در خاورمیانه پرداخته است. پروفسور یالمان پس از واقعه یازدهم سپتامبر، به علت شناخت عمیق و گسترده درباره جوامع خاورمیانه مورد توجه بسیار رسانه ها قرار گرفت. وی همواره غرب را به علت اتخاذ رویکردی نژادپرستانه علیه جوامع خاورمیانه مرود انتقاد قرار داده است. آثار او درباره ایران : درباره سکولاریسم و منتقدان آن : نکاتی درباره ترکیه، هند و ایران On secularism and its critics : notes on Turkey, India, and Iran, Contributions to Indian Sociology 25,2 : 233- 266, Sage Publication, 1991 آدرس برای تماس با پروفسور یالمان : Peabody Museum, Room 54a 617-495-2435 617-496-1190 yalman1@fas.harvard.edu روی اینترنت: آدرس صفحه شخصی پروفسور یالمان یالمان در ویکیپدیا مصاحبه با نور یالمان