انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران (۱۲): استفن بلام

پروفسور استفن بلام (Stephen Blum) استاد موسیقی دانشگاه شهری نیویورک از جمله دانشمندانی است که درباره موسیقی ایرانی به طور وسیع به تحقیق و مطالعه پرداخته و در این مسیر به پژوهش های قابل توجهی درباره ابعاد انسان شناختی موسیقی ایرانی دست یازیده است. پروفسور بلام در سال ۱۹۶۴ از اوربین کالج / آمریکا لیسانس موسیقی گرفت و در سال ۱۹۷۲ دکترای خود را در رشته موسیقی از دانشگاه ایلینوی / آمریکا دریافت داشت.
وی در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) برای تحقیق درباره موسیقی ایرانی به ایران آمد و در شمال خراسان به ضبط موسیقی محلی پرداخت. این سفر که ده ماه به طول انجامید ( تا ۱۳۴۸ – ۱۹۶۹ ) مقدمه سفرهای بعدی بلام به ایران برای ثبت و ضبط موسیقی ایرانی و مصاحبه با نوازندگان محلی ایران گردید. وی بار دیگر در سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) به ایران آمد و این بار شش هفته در بجنورد و مشهد به پژوهش درباره موسیقی ایرانی پرداخت؛ هم چنانکه در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) چهار هفته در مشهد و قزوین به تحقیق در اینباره مشغول شد. آخرین سفر او به ایران در سال گذشته بود که یک هفته را به تحقیق در شمال خراسان درباره موسیقی محلی ایرانی پرداخت. دکتر بلام بیشتر درباره موسیقی آسیای میانه، شمال خراسان و مناطق کردنشین به تحقیق پرداخته است. آثار او به زبانهای انگلیسی و آلمانی منتشر شده و به برخی زبانهای دیگر دنیا ترجمه شده اند.

آثار او درباره ایران :

مفهوم «عاشیق»‌ در شمال خراسان

The Concept of the Asheq in Northern Khorasan, Asian Music IV/1 (1972), 27-47

آواز عامیانه فارسی در مشهد

“Persian Folksong in Meshhed (Iran), 1969,” Yearbook of the International Folk Music Council, VI (1974), 86-114.

تغییر نقش نوازندگان در مشهد و بجنورد

“Changing Roles of Performers in Meshhed and Bojnurd, Iran,” in Eight Urban Musical Cultures, ed. Bruno Nettl. Urbana: University of Illinois Press, 1978, pp. 19-95.

موسیقی عامیانه ایران

“Iran, Folk Music,” in The New Grove Dictionary, Vol. IX, pp. 300-09.

تعامل موسیقی شهری و روستایی در شمال شرق ایران
“Rural and Urban Interchange in the Music of Northeastern Iran,” in International Musicological Society, Report of the Twelfth Congress, Berkeley 1977, ed. Daniel Heartz and Bonnie C. Wade. Kassel: Bärenreiter, 1981, pp. 608-11 (discussion, pp. 617-19).

صبح آزادی بر آمد : موسیقی عامیانه کردی و الزامات بقای فرهنگی
“‘The Morning of Freedom Rose Up’: Kurdish Popular Song and the Exigencies of Cultural Survival” (with Amir Hassanpour), Popular Music, XV/3 (1996), 325-43

پرسش ها و پاسخ های موسیقائی در خراسان ایران
“Musical Questions and Answers in Iranian Xor~s~n,” EM: Annuario degli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, IV (1996), 145-63

موسیقی کردی
“Kurdish Music” (with Dieter Christensen), The New Grove, 2nd ed., 2001, Vol. XIV, pp. 36-41

نوائی : یک سبک موسیقیایی در شمال خراسان
“Nav~’i, a Musical Genre of Northeastern Iran,” in Analytical Studies in World Music, ed. Michael Tenzer. New York: Oxford University Press, 2006, pp. 41-57.

نقالی در شمال خراسان، نقالی جنوب خراسان ( لوح فشرده شامل شش صفحه یادداشت به فارسی و شش صفحه یادداشت به انگلیسی )
Naqqāli dar šomāl-e Xorāsān / Naqqāli in Northern Khorāsān. Compact disc with 6p. of notes in Persian and 6p. of notes in English. Tehran: Mahoor Institute of Culture and Art, 2007.

صفحه شخصی پروفسور بلام

آدرس برای تماس با پروفسور بلام :
Music Department
Graduate Center, CUNY
۳۶۵ Fifth Avenue
New York, NY 10016
۲۱۲-۸۱۷-۸۶۰۹
SBlum@gc.cuny.edu