انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب بیست سال در ایران؛ روایت یک زندگی در دوران سه پادشاه قاجار

 

اطلاعات کتاب‌شناختی: بیست سال در ایران؛ روایت یک زندگی در دوران سه پادشاه قاجار، جان ویشارد، ترجمه: علی پیرنیا، ۳۰۸ صفحه، نوبت چاپ: ۱، سال انتشار ۱۳۹۹، قیمت: ۵۸۰۰۰ تومان

توضیحات: سال‌های سال زندگی در میان گروه‌های مختلف ایرانی به او فرصت مناسبی داد که فارسی را به‌خوبی فرا گیرد و به مرحله‌ای رسید که آموزش دروس پزشکی را به زبان فارسی انجام داد؛ زندگی در سرزمینی پرماجرا و متنوع با شرایط فرهنگی متفاوت از محصولات گرمسیری و سردسیری و تنوع نژادها و قبایل گوناگون و سلیقه‌های مختلف…

او که معلم طب و جراحی بود، در امور اجتماعی و توسعه هم نقشی داشت… بیمارستان امریکایی در پائیز ۱۸۸۳ به دست دکتر ویشارد افتتاح شد و کتاب حاضر در سال ۱۹۰۸ به رشتۀ تحریر درآمد.

 

مقدمه، فهرست و بخش‌های دیگری از کتاب را به صورت فایل پی دی اف دریافت کنید: بیست سال در ایران فهرست و مقدمه

برای خرید کتاب‌های مؤسسۀ آبی پارسی به آدرس اینستاگرام یا تلگرام آن مراجعه کنید:                     

Instagram: persianblue.institute

Telegram: https://t.me/persianblue_institute