انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره جدید فصلنامه فرهنگ مردم ایران

فصلنامه علمی- تخصصی فرهنگ مردم ایران که در واحد فرهنگ مردم مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما انتشار می¬¬یابد، شماره ۴۵ و ۴۶ خود را مربوط به دوره تابستان و پاییز ۱۳۹۵ انتشار داد.

حوزه های مختلف فرهنگ مردم مانند معرفی عناصر فرهنگی مشترک اقوام ایرانی، آداب و رسوم، آیین ها، جشن ها و باورهای مردم ایران، داستان، ضرب المثل و … از یک سو و موضوعات مختلف سبک زندگی از سوی دیگر اولویت های پذیرش مقاله در این فصلنامه است که پژوهشگران و محقیین این حوزه با انتخاب این موضوعات، مقاله خود را به نگارش در آورده و پس از ارزیابی، از سوی دست اندرکاران فصلنامه قابلیت چاپ می یابد.

این شماره فصلنامه که در ۲۲۰ صفحه انتشار یافته است، شامل هشت مقاله، یک ترجمه، یک معرفی کتاب و گزارشی از یک همایشگاه و نمایشگاه ملی است که موضوع و نویسندگان آن طبق فهرست فصلنامه شامل عناوین زیر است:

فهرست مطالب

سیاه چادر؛ معماری عشایر کوچ نشین

ترانه روحی …………………………………………………………………….. ۹

بافتنی های چوبی و حصیری سنتی؛ به کارگیری ابزارهای ساده جهت تولید

شهرزاد دوستی ………………………………………………………………… ۳۵

تجلی کار و یاریگری در سنت های گفتاری

رقیه حاجی محمدیاری ………………………………………………………… ۵۳

از آگاهی تا آگاهانه زیستن؛ براساس داستان های هزارویک شب…

مژگان امیری …………………………………………………………………… ۷۷

جشن اساطیری تیرگان در فرهنگ محلی امروز مردم کتالم

دکتر نسرین کریم پور و دکتر سیدهاشم موسوی …………………………….. ۱۰۵

بررسی مردم شناختی هیئت های مذهبی شهرستان میانه

سیدحسین صدری و دکتر فریبا میراسکندری ……………………………….. ۱۱۷

ضرورت معرفی و درج جدول نشانه های آوایی در فصلنامه¬های حوزه فرهنگ مردم

سیدعلیرضا هاشمی ………………………………………………………….. ۱۴۱

مؤلفه‌های بنیادین در سبک زندگی اسلامی

ولی الله نصیری، رحیم دهقان سیمکانی، صدرالله حجازی و علی نصیری …… ۱۵۹

آموزش سواد رسانه‌ای در رسانه‌های جدید

دیانا گاربر و کلی مندوزا …………………………………………………….. ۱۷۹

معرفی کتاب «مد و مدرنیته »

عصمت پیرحیاتی ……………………………………………………………. ۲۰۱

برگزاری همایش و نمایشگاه ملی هشتادمین سال تأسیس نهاد مردم شناسی در

ایران ………………………………………………………………………………