انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اطلاعیه درباره نشست‌های مجازی یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ

همراهان عزیز انسان‌شناسی و فرهنگ

همان طور که اطلاع دارید، نوسانات مربوط به بخش فنی و زیرساخت ارتباطی مدتی است که اختلالاتی را در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ که قبل از این مشکلات فنی سه نشست موفق را در اینستاگرام اصلی موسسه برگزار کرده بود، به دلیل همین نوسانات موفق به برگزاری نشست چهارم به رغم تلاش‌های زیاد نشد.

از این رو و برای جلوگیری از اتلاف وقت شما همراهان عزیز به اطلاع می‌رساند تا برقراری شرایط مناسب فنی و اینترنتی فعلا و به طور موقت نشست‌های یکشنبه در فضای مجازی برگزار نخواهد شد.