انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

استعاره و مجاز با رویکردی شناختی

این مجموعه شامل مقالاتی می‌شود که در دو همایشی که نگارنده در سال ۱۹۹۷ ترتیب داده بود، ارائه شده‌اند. یکی از این دو همایش با موضوع انگیزش مجازی استعاره، در حاشیه‌ی پنجمین کنفرانس بین‌المللی زبان‌شناسی‌ شناختی در دانشگاه آزاد آمستردام (جولای ۱۹۹۷) برگزارشد. همایش دیگر در ارتباط با نظریه‌ی شناختی در باب استعاره و مجاز و کاربرد آن در مطالعات زبان انگلیسی، همزمان با چهارمین کنفرانس جامعه‌ی

ارسلونا،آنتونیو،۱۳۹۰،استعاره و مجاز با رویکردی شناختی، ترجمه؛سجودی فرزان،صادقی لیلا، امراللهی تینا،تهران: نقش جهان، چاپ اول،۴۱۸ صفحه

این مجموعه شامل مقالاتی می‌شود که در دو همایشی که نگارنده در سال ۱۹۹۷ ترتیب داده بود، ارائه شده‌اند. یکی از این دو همایش با موضوع انگیزش مجازی استعاره، در حاشیه‌ی پنجمین کنفرانس بین‌المللی زبان‌شناسی‌ شناختی در دانشگاه آزاد آمستردام (جولای ۱۹۹۷) برگزارشد. همایش دیگر در ارتباط با نظریه‌ی شناختی در باب استعاره و مجاز و کاربرد آن در مطالعات زبان انگلیسی، همزمان با چهارمین کنفرانس جامعه‌ی اروپایی برای مطالعه‌ی انگلیسی در دانشگاه لایوش‌ کوشوت در دبرتسنِ مجارستان (سپتامبر ۱۹۹۷) انجام شد. علاوه بر این مقالات، این مجموعه شامل چند مطلب دیگر نیز می‌شود که به طور خاص گردآوری شده‌اند.

این مجموعه به چند موضوع مهم در ارتباط با نظریه‌ی شناختی در باب استعاره و مجاز می‌پردازد و نمونه‌ی خوبی از چگونگی بکارگیری آن است. استعاره و مجاز در عنوان این کتاب به سه معنا، بر سر دو راهی، تلقی شده‌اند. اول اینکه در حال حاضر نظریه‌ی شناختی استعاره و مجاز در مسیر تحولش به مثابه‌ی یک نظریه، در موقعیت خاصی است. این مفهوم در مقالاتی به چشم می‌خورد که به نظریه‌ی ادغام پرداخته و یا آن را بکار گرفته‌اند، مقاله‌ای که وجود استعاره‌های انتزاعی ساده را مطرح می‌کند و مقالاتی که به طبیعت مجاز می‌پردازند؛ مفهومی که عمدتن در مراحل اولیه‌ی طرح این نظریه مورد غفلت قرار می‌گرفت. دومین مفهوم، مسأله‌ی نظری مهم دیگر یعنی تعامل استعاره و مجاز است. به عبارت دیگر استعاره و مجاز اغلب بر سر دو راهی مفهومی و زبانی، تلاقی می‌کنند. مسأله‌ی تعامل، کانون توجه برخی مقالات این مجموعه است و از میان انواع این تعامل، بنیاد مجازی استعاره، مورد توجه خاصی قرار می‌گیرد. سومین برداشت از عنوان کتاب، متوجه ضرورت گرایش‌ها و شیوه‌های جدید در کاربرد آن است که بعضی از آن‌ها در این کتاب مطرح شده‌اند. از آن جمله‌ است: مطالعه‌ی نقش استعاره و مجاز در مکالمه و تبلیغات. در کنار شیوه‌های جدید بکارگیری این نظریه، نمونه‌های جدید از روش‌های قدیمی مطالعه در زمینه‌ی نظریه‌ی شناختی استعاره و مجاز هم در این مجموعه لحاظ شده‌اند (بررسی الگوهای شناختی و تحلیل گفتمان ادبی و روزنامه ‌نگاری).

همان‌طورکه حین مطالعه‌ی کتاب برای خواننده روشن خواهد شد، این حقیقت که تمام نویسندگان مقالات این مجموعه اصول کلی نظریه‌ی شناختی را قبول دارند، لزومن به این معنی نیست که در مورد مسائل بحث‌برانگیز این حوزه اتفاق نظر وجود دارد. نگارنده، نقطه نظرات خود درباره‌ی برخی از این مسائل را در مقدمه و در مقاله‌ی دیگری در این مجموعه طرح می‌کند، اما لزومن سایر نویسندگان این مجموعه، این نظرات را قبول ندارند. نگارنده هم لزومن با تمام مسائلی که دیگران مطرح کرده‌اند، توافق کامل ندارد. سعی شده در این مجموعه گوشه‌ای از تنوع دیدگاه‌ها نمایانده شود تا سرزندگی زبان‌شناسی شناختی حفظ گردد و در این مسیر، انتخاب مقالاتی که برای پرسش‌های مشابه، پاسخ‌های یکسانی به دست می‌دهند و در خواننده این حس گمراه‌کننده را ایجاد می‌کنند که افراد درگیر در قلمروی استعاره‌ی شناختی، گروهی یکدست را تشکیل می‌دهند، مورد نظر نبوده است.
نظریه‌ی شناختی استعاره و مجاز جنبه‌ای اساسی از قلمروی زبان‌شناسی شناختی است. از آنجا که لزومن تمام مخاطبین این کتاب با نظریه‌ی شناختی استعاره و مجاز و یا اصول کلی زبان‌شناسی شناختی آشنا نیستند، لازم است پیش از پرداختن به مقالات این مجموعه به طور خلاصه به آن‌ها اشاره شود.

فهرست مطالب

مقدمه: نظریه ی شناختی در باب استعاره و مجاز
آنتونیو بارسلونا

اثر متقابل استعاره و مجاز و دیگر مباحث نظری

در توجیه‌پذیری ادعای انگیختگی مجازی برای استعاره مفهومی
آنتونیو بارسلونا، برگردان لیلا صادقی

تصحیح فرضیه توارث: تعامل میان سلسله مراتب استعاری و مجازی
کورت فیارتز، برگردان لیلا صادقی

دامنه‌ی استعاره
زولتان کووکسس، برگردان تینا امرللهی

چگونه مجاز‌ها، استعاره‌ هستند؟
گونتر رادن، برگردان لیلا صادقی

نقش نگاشت‌ها و حوزه‌ها در درک مجاز
فرانسیسکو خوزه روئیز د ماندوزا ایبانز، برگردان دکتر فرزان سجودی

استعاره، مجاز و ادغام
مارک ترنر و ژیل فوکونیه، برگردان تینا امراللهی
استعاره و مجاز در ساختار و گفتمان زبان
استعاره و مجاز در ساختار زبان

از ته قلب: بررسی‌های مجازی و استعاری
سوزان نیمایر، برگردان تینا امراللهی

استعاره و مجاز در گفتمان
شعر و حوزه استعاره: به سوی نظریه شناختی در ادبیات
مارگارت فریمن، برگردان لیلا صادقی

نقش انسجام دهنده‌ی استعاره‌ی شناختی در گفتمان و مکالمه
دایان پونتروتو، برگردان تینا امراللهی

جنگاوری استعاری در خلیج: چهارچوب‌های خاورشناس در پوشش خبری
ارسا ساندیکیوگلو، برگردان دکتر فرزان سجودی