انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره فارابی در ۲۴ دی ماه

آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره فارابی در ۲۴ دی ماه

 

آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره فارابی ۲۴ دی ماه برگزار می‌شود. جناب آقای دکتر حسین میرزایی رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی، با اعلام این خبر با تاکید بر بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی به عنوان بخش بین‌المللی جشنواره افزود: در این دوره از جشنواره برگزیدگان بخش خارجی نیز از کشورهای آلمان، افغانستان، عرق و آمریکا حضور خواهند شد. وی خاطر نشان کرد: همانند دوره‌های پیشین جشنواره در آیین اختتامیه از برگزیدگان داخلی در دو بخش جوان و بزرگسال در گروه‌های علمی ۱۲گانه تقدیر خواهد شد.جشنواره بین‌المللی فارابی از سال ۱۳۸۷ تاکنون در هشت دوره برگزار شده است و برگزیدگان حوزه علوم انسانی و اسلامی در بخش داخلی و دو حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در بخش بین‌الملل را شناسایی و از آنها تقدیر کرده است.