انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آیین‌نامه ترجمه در انسان‌شناسی و فرهنگ

به اطلاع نویسندگان و همکاران مجموعه انسان‌شناسی و فرهنگ می‌رساند برای کمک به تولید علم و اهمیت‌بخشی به آثار تالیفی به زبان فارسی در حوزه علوم انسانی، شورای مرکزی تصمیم گرفته تعداد آثار ترجمه‌ای برای انتشار در سایت و سایر رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری خود را کاهش دهد. بنابراین از این پس ۱۰ درصد مطالب منتشرشده ترجمه خواهد بود و حد نهایی آن ۲۰ درصد از کل انتشارات تعیین شده است. به عبارتی اولویت بسیار کمتری در نشر خواهند داشت. بدین ترتیب همکاری پیوسته در شکل ترجمه دیگر قابل پذیرش نیست.

در این باره باید گفت معیارهای پذیرش افزون بر کیفیت ترجمه به زبان فارسی، ضرورت ترجمه و ارزش آن متن در زبان مبدأ هم برای شورای بررسی ترجمه، باید روشن باشد. بدین ترتیب مترجم علاوه بر ارسال متن اصلی، باید انگیزه خود از ترجمه و انتشار آن را نیز در حداقل یک پاراگراف توضیح قابل قبول ارائه دهد.

مصوبه دیگر در این باره نیز آن است که ترجمه و تألیف همزمان از این پس پذیرفته نخواهد بود.

از سوی دیگر طبق مصوبه این شورا، مرجع ترجمه به زبان فارسی کتاب‌های زیر بوده و برابرنهاده‌ها در صورتی مورد پذیرش خواهند بود که مطابق با این فرهنگ‌نامه‌ها باشند :

۱-فرهنگ معاصر پویا (انگلیسی-فارسی)- دکتر محمدرضا باطنی- ویراست چهارم- نشر فرهنگ معاصر

۲-فرهنگ علوم انسانی (انگلیسی فارسی)- داریوش آشوری- ویراست سوم- نشر مرکز

۳-فرهنگ معاصر فارسی فرانسه- محمدرضا پارسایار- ویراست سوم(زیرچاپ)-نشر فرهنگ معاصر

۴-کتاب فرهنگ معاصر عربی  فارسی – آذرتاش آذرنوش- نشر نی

برای زبان‌های دیگر نیز، فرهنگ برابرنهاده باید مورد تأیید شورای ترجمه موسسه باشد.

در ضمن همه واژگان تخصصی و اسامی خاص باید با شکل اصلی‌شان در متن، به صورت زیرنویس بیاید و متن اصلی به صورت دقیق و کامل ترجمه شده باشد یعنی هیچ قسمت یا حتی کلمه‌ای از آن حذف نشده باشد، مگر با موافقت شورای بررسی ترجمه و تذکر حذف به جای آن بخش به خوانندگان. در صورت ترجمه نادرست و اشتباه سهوی  به ویژه حذف یا عدم‌استفاده از منابع ذکر شده در برابرنهاده‌ها نه تنها ترجمه منتشر نمی‌شود بلکه مترجم تا مدتی که شورای بررسی ترجمه موسسه تعیین خواهد کرد از انتشار محروم و مطالب پیشینش روی سایت نیز حذف می‌شوند.

شایان ذکر است آثار ترجمه‌ای منتشرشده روی سایت نیز در یک بازه زمانی درازمدت مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند و اگر شورا با توجه به مراجع معرفی شده، به رد آنها رأی دهد، از وب‌گاه حذف خواهند شد.

امیدواریم این حرکت بتواند در ایجاد آثار تالیفی و نگاه ارزش‌مدار به آنها موثر واقع شود و از سوی دیگر در حد توان، اهمیت‌بخشی بی‌حد و اندازه به آثار ترجمه‌ای که حاصل نگاه بازاری و تا حدی بیگانه‌پرستی به علم بوده از نظرها بیندازد. تلاش می‌کنیم و باز هم امیدواریم این فرایند پاسخی باشد به گستره بزرگ ترجمه‌محوری در حوزه نشر ایران که حاصل سودجویی برخی ناشران است و متأسفانه فضای دانشگاه و سلیقه مخاطبان را از خود متأثر کرده و علاوه بر آن متأسفانه دانشجویان و حتی اساتید ما را از آموختن و فهم زبان‌های بین‌المللی و مهم مانند انگلیسی و فرانسه بازداشته است.

برای دیدن آیین نامه همکاری با انسان شناسی و فرهنگ کلیک کنید.