انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آنتی فا در حقیقت دفاع از خود است

مصاحبه مارک کارلین با مایک بری برگردان عاطفه اولیایی

ضد فاشیسم به صور گوناگون فعالیت می کند: ازروش منفعل عدم تأئید تا مخالفت فعالانه. ‌مارک بِری (M. Bray-ـ ب ) مورخ و نویسنده، در گفتگو با کارلین (ک)، در باره نقش و نیاز به جنبشی ضد فاشیستی توضیح می دهد.

ک: فاشیسم نیرویی بسیار بازدارنده و فاصل است. در کتابتان چه تعریفی از فاشیسم ارایه داده اید؟‌

ب: از آن جا که فاشیسم بیش تر از هر تمایل سیاسی دیگری، ایده ها ومواضع را به راحتی قبول و یا طرد می کند، تعریف آن آسان نیست. فاشیسم خردگرایی و انسجام ایدیولوژیکی را رد می کند و بدین لحاظ اصلا نمی توان آن را ایدئولوژی نامید، بلکه مجموعه ای است پیچیده از تمایلات واپس گرایی و استبداد طلبی. پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که نماد ها، واژگان ونظریات سیاست های راست افراطی به طور قابل توجهی گسترش یافت،‌ بهتر است از طیف فاشیسم صحبت کنیم. در کتابم، تعریفی از کتاب مهم رابرت پکستن: کالبد شکافی فاشیسم آورده ام، اما مانند پکستن و بسیار مورخان دیگر،‌از محدود ساختن این پدیده تاریخی به تعریفی تجریدی و تحلیلی دوری می کنم. به گفته نیچه، «فقط آن چه از تاریخ بری است، قابل تعریف است.» در حالیکه این قدرهم به افراط نمی روم، با آنجلا تاسکای مورخ موافقم که «برای درک فاشیسم، باید تاریخ آن را بنویسیم.» ‌

ک: آیا ترامپ فاسیست است یا فاشیسم را ممکن می سازد؟
هیچ شاهدی ازپایبند بودن ترامپ به دید سیاسی به غیر از خود بزرگ بینی وجود ندارد. بدین لحاظ، نه، به نظر من ترامپ فاشیست نیست، با این حال ویژگی های فاشیستی بسیاری بروز داده است: ملی گرایی افراطی، بیگانه هراسی، تنفر از زنان، سفید برتری گرایی، توسل به خشونت ورای قانون،‌رواج کیش شخصیت، مخالفت با تجارت آزاد بین المللی و ظوابط سوسیالیستی،‌توسل به پوپولیسم برای محبوبیت یافتن ‌( عمدتا بین سفید پوستان) و خواست ارتجاعی عقب راندن زمان به گذشته ای افتخار آمیز: عظمت دوباره آمریکا. حتی سیاست « آمریکا، نخست!» شعار فاشیست های آمریکایی و کوکلوس کلان هاست.
اما چنانچه در ابتدا گفتم، دونالد ترامپ به این علت مواضع ملی گرایی افراطی می گیرد که سیاست راست افراطی خریدار دارد. در شرایطی دیگر می توانست خود را بیشتر «گلوبالیستی» طرفدار لسه فر (عدم دخالت دولت) باشد اما اکنون باد در جهتی دیگر می وزد. ترامپ، سوار بر موج واپس گرایی و جزم گرایی به قدرت رسید و بدین لحاظ حضور و گسترش آن ها را ( به همراه دیگر تمایلات) در بدنه سیاسی تشدید کرد.
ترامپ را فاشیسم ممکن ساخت و او، با ایجاد عرصه ای برای اظهار آزادانه و حتی افتخار آمیز نژاد پرستی،‌هراس و تنفر از هم جنس گرایی، اسلام هراسی، و دعوت به همکاری اشخاصی مانند استیو بنن،‌ سبستین گورکا، و استیون میلر، بر فاشیسم دامن می زند.

ک: آیا راست بدیل ( آلت رایت) جنبشی است نو ویا از مدت ها پیش وجود داشته و حالا اسم عوض کرده است؟
ب: هر دو . انگیزه ریچارد سپنسر در ارایه مفهوم «راست بدیل» به وضوح باز نامگذاری سیاست سفید برتری گرایی برای زدودن تصاویر منفی کوکلوس کلان های کلاه خود به سر و یا کله پوستی ها، و راندن و پذیراندنش به بستر جامعه بود. با عاریه گرفتن از عواملی از هویت گرایی اروپایی و راست جدید فرانسه ، ظاهر این نیرو را از کله پوستی های نازی و کوکلس کلا ها متمایز کرده و به آن چهره ای « روشنفکرانه و محترم تر» داده است. علیرغم تغییر زبان و نمای خود، ارزش های سفید برتری گرایی وفاشیستی آلت رایت، تازه نیست! یکی از اهداف ضد فاشیسم و ضد نژاد پرستی، برداشتن نقاب « قابل احترام بودن» ‌است تا از گسترش این افکار و گروه ها جلوگیری شود. پس از جریانات شارلوتز ویلز، مفسرین میانه رو بالاخره اذعان داشتند که آلت رایت نامی است جدید برای نازی ها و این خود پیشرفت بزرگی است. باید اضافه کنم که بلاگ متیو ن. لیونز(۱) بر من تأثیر بسیاری داشت. وی معتقد است که باید به تغییر سیاست های راست افراطی و فاشیسم توجه داشت و به ثبات و مطلق بودن هیچ سیاستی باور نیاوریم.
در فصل «پنج درس تاریخی برای ضد فاشیسم» عدم درک ضد فاشیسم بین دو جنگ جهانی از خطر جدید فاشیسم که به مراتب وخیم تر و شدید تر از سیاست های ضد انقلابی سنتی است را توضیح داده ام . استراتژی ضد فاشیست نمی تواند به حول محور رکودابدی راست افراطی بچرخد. به این لحاظ فکر می کنم که اگر چه آلت رایت نقابی بر نازیسم و کوکلوس کلان هاست، باید تصویر پردازی سیاسی و تبلیغات جدید آن ها را جدی گرفت.

ک: «آنتی فا» در چه زمینه تاریخی شکل گرفت؟
آنتی فا، در زبان های گوناگون، نام کوتاه آنتی فاشیست است ولی به نظر می رسد، این واژه در آلمان بین دو جنگ رایج شد و دوباره در دهه ۱۹۸۰، با تأسیس آنتی فای مستقل،‌در آلمان رایج شد. طبق واژه نامه وبستر،این واژه ابتدا در بریتانیا ی ۱۹۳۰ در مقاله ای در باره سازمان دهی آنتی فاشیسم در آلمان،‌مورد استفاده واقع شد. در نهایت، این واژه در خدمت هویت بخشی به و ایجاد نزدیکی بین مبارزان، ورای فرهنگ ها و زبان ها در آمد. استفاده مداوم از این واژه در ایالات متحده، با تشکیل رُز سیتی در پرتلند ارگان ( سال ۲۰۰۷) ، سپس در نیویرک و فیلادلفیا، باز می گردد.

ک: تمایز بین کنشگران جنبش آنتی فا با افرادی که خود را ضد فاشیسم می دانند چیست؟
ب: واژه آنتی فا که اغلب به معنای دقیق اش استفاده نمی شود، به کسانی اطلاق می شود که سیاستشان به نحوی متأثر است از تمایل خاصی در جنبش ضد فاشیستی معروف به «ضد فاشیست های مبارز» در ایتالیا و انگلیس،‌ «ضد فاشیست های مستقل» در آلمان و «ضد فاشیسم رادیکال» در فرانسه. ضد فاشیست های مبارز در تقاطع سیاست چپ پان رادیکال و استراتژی های عمل مستقیم قرار دارد. تاکتیک اینان، عدم متوسل شدن به پلیس و قوه قضائیه و یانهاد های ایالتی برای ممانعت از گسترش راست افراطی است ودر مجموع از حکومت پارلمانی برای جلوگیری از راست افراطی تکیه ندارند. این تمایل پس از جنگ جهانی دوم، در واکنش به تبلیغات سوسیالیست ها و کمونیست های اروپایی در مسدود کردن فعالیت های راست افراطی از طریق گذراندن قوانین ضد نازی و ضد فاشیسم بودند، رشد کرد. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دیگر بر بسیاری روشن بود که سازماندهی برای دفاع از خود و مقاومت مبارز برای ممانعت از رشد موجی ماورا ملی گرا و نژاد پرست، الزامی است. تبار ضد فاشیسم در انگلیس ریشه دار تر و گسترده تر است زیرا پس از جنگ، انگلیس به راست افراطی عرصه تاخت و تاز و سازماندهی بیشتری داد و در نتیجه، دلایل کافی برای سازماندهی و بسیج ضد فاشیسم ایجاد کرد. اغلب فعالیت های آنتی فا ابدا درگیری فیزیکی را در نظر ندارد ولی رسانه ها بر استثنا ها تمرکز می دهند. تمایزات ذکر شده همیشه بر همه و در عمل آشکار نیست. در سراسر جهان بسیاری از طریق خرده فرهنگ موسیقی و یا گروه های هوادار فوتبال به آنتی فا جلب می شوند.

ک: آیا ممکن ست در موردبرخورد های تازشگرانه و ستیزه جویانه آنتی فا در مقابله با سفید برتری گرایان توضیح دهید؟
ب: گوهر ضد فاشیسم دفاع از خود است. بدون حملات پیراهن سیاهان(۲) در ایتالیا و پیراهن قهموه ای ها (۳) در آلمان،‌ واکنش ضد فاشیستی وجود نمی داشت. چپ هایی که در دهه های ۱۹۲۰، ۳۰ و ۴۰ و باز در ۱۹۴۵ پرچم ضد فاشیسم را بلند کردند، چندان شوقی به این درگیری ها نداشتند. در مورد بسیاری سخن نه از انتخاب بلکه موضوع دفاع از خود در مقابل حملات بر مهاجرین، پانک ها و دگر باشان توسط کله پوستی های سفید برتری گرا بود. بازی های فوتبال محل رشد این تمایلات نژاد پرستانه بود.
زمانی که سخن از تازش بر فاشیسم است، محوری بودن امر دفاع از خود امری قابل نایدیده گرفتن نیست. فاشیسم ذاتأ خشن و مرگ آور است و آنتی فاشیسم، حتی اگر در وارد ساختن ضربه پیشقدم باشد، هماوره از موضع دفاع از خود حرکت می کند. پس از مشروعیت تاریخی استعمار، برده داری و نسل کشی و تعداد بیشمار قتل های نئو فاشیست ها در سال های اخیر، دیگر هیچ اطمینانی نیست که سازماندهی فاشیست ها به خشونت جسمی نیانجامد. ضد فاشیست ها آماده اند: نه اگر چنین شدِ، بلکه وقتی چنین شد، آماده مقاومت و مبارزه اند. به جای آن که منتظر مانیم تا فاشیستی مسلح در خانه مهاجری را بزند، ضد فاشیست ها در صدد اند سازمان های فاشیستی را به هر شکل و از هر طریق لازم، خنثی سازند. گاهی به معنای درگیری جسمی به منظور متوقف ساختن تظاهرات کوکلوس کلان ها ست، ولی رسانه ها این موضوع را در نادیده می گیرند که چنین برخورد هایی غالبا آخرین حربه پس از دیدار با رهبران فاشیست ها به منظور قانع کردنشان در لغو برنامه، تشویق کارفرمایان افراد فاشیست به اخراج آنان و ترغیب همسایگان، به از خود راندن فاشیست ها، تلاش برای لغو راه پیمایی ها و یا از کار انداختن وب سایت هایشان صورت می گیرد.
اوضاع تا چه باید وخیم گردد … و هنوز چندین هزارنفر باید جان دهند تا برای ممانعت از حرکت فاشیسم بر پا خیزیم؟

http://www.truth-out.org

یادداشت مترجم:برگردان مقاله فوق به معنای اخذ موضع در مقابل جریان آنتی فا نبوده و مطلقا کوششی است در اضافه نمودن برگی از تاریخ به برگردان فارسی تاریخ غرب است. چنین جریاناتی منحصر به غرب و دوران معاصر هم نیست.
پانوشت ها از مترجم:

* در تظاهرات فاشیست ها در شارلتزویلز، آنتی فا نقش مهمی در نجات جان سیاهان محاصره شده توسظ فاشیست ها داشتند. اعضای این کلیسا اذعان کرده اند که در صورت عدم حضور آنتی فا ، به قتل رسیده بودند، زیرا که پلیس از دفاع از جمعیت علیه فاشیست ها خودداردی کرد. کرنل وست در قطعه زیر:

https://www.youtube.com/watch?v=Mh8wpQEchM0

http://www.cornelwest.com/index.html#.WoJ6Ta3MxD8 کرنل وست: د

https://threewayfight.blogspot.com/2016/11/calling-them-alt-right-helps-us-fight.html (۱)

https://fa.wikipedia.org/wiki/پیراهن_سیاهان (۲)

به نظر می رسد منظور پیراهن جاکی ها یا همان افراد آس آ باشند. https://fa.wikipedia.org/wiki/اس_آ (۳)
***************************************
انتشار هر بخشی از این نوشته بدون تماس با نگارنده/مترجم ممنوع و موجب پیگرد قانونی است. بخش هایی از متن بدون خدشه به محتوی آن حذف شده اند. متن کامل به صورت کتاب منتشر خواهد شد.