انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آزمایشگاه انسان شناسی زیستی

همیشه در برخورد با افراد مختلف چه در ایران و چه خارج از ایران با این سوال مواجهیم که انسان‌شناسی زیستی چیست و چه جایگاهی بین سایر علوم دارد؟ این پرسش به این دلیل مورد توجه است که افراد انسان‌شناسی را یکی از علوم انسانی و زیر مجموعه علوم اجتماعی تلقی می‌کنند و رابطه آن با سایر علوم در نزد آنان عجیب به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این پرسش عدم اصلاع‌رسانی کافی به افراد در شناخت این علم به خصوص در ایران است.
انسان‌شناسی زیستی یا انسان‌شناسی جسمانی یکی از شاخه‌های انسان‌شناسی‌ست که مکانیزم‌های زیستی تکامل، وراثت ژنتیکی و تحولات ریخت‌شناسی انسانی و مورفولوژی انسان نخستین و گزارش‌های فسیلی از تکامل انسان را مطالعه می‌کند. این علم در قرن نوزدهم با تئوری چارلز داروین و آلفرد روسل والاک و تحقیقات ژنتیکی گرگور مندل رشد یافت. در ابتدا نام انسان‌شناسی جسمانی به این علت انتخاب شده چون تمامی داده‌های این علم جسمانی بودند(فسیل و استخوان‌های انسان). که بعد از تئوری داروین و تحقیقات مدرن، و جمع‌آوری داده‌های جدید نام انسان‌شناسی زیستی به آن داده شد.

انسان شناسی زیستی خود زیر شاخه‌هایی دارد که شامل:

– پریماتولوژی یا علم شناخت انسان نخستین،
– بیومدیکال آنتروپولوژی که در آن به مطالعه سازگاری انسان از لحاظ فیزویولوژی و ژنتیکی با تغییرات و استرس‌های ناشی از محیط اطراف می‌پردازد.
– بیولوژی انسانی که خود یک علم چند رشته‌ای است که در آن علومی مانند تغذیه، انسان‌شناسی، زیست شناسی و پزشکی در مورد یه موضوع به بررسی می‌پردازند.

– تکامل انسانی که خود دارای زیر شاخه‌هایی مانند دیرین انسان‌شناسی( مطالعه فسیل انسانی برای بررسی تکامل انسان)، اکولوژی رفتاری انسانی که به بررسی سازگاری رفتاری انسان در برخورد با تکامل اکولوژیکی می‌پردازد.
– نوروآنتروژولوژی که در آن محقق به بررسی تکامل مغز انسان بر اساس فرهنگی که در آن زیست می‌کند می پردازد.
(منبع: سایت ویکی‌پدیا)

هم‌اکنون انسان‌شناسی زیستی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه‌های علم انسان‌شناسی در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا مورد توجه بسیاری از محققان است. که در این صفحه به معرفی این مراکز تحقیقاتی و فعالیت‌های مهم این علم در دنیا خواهیم پرداخت تا شناخت کامل‌تری از این علم به‌‌دست آوریم.

در ایران این شاخه از علم انسان‌شناسی در ابتدا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در کنار سایر شاخه‌های انسان‌شناسی ارائه شده است. هم اکنون نیز بخش مطالعات زیستی دانشگاه تهران زیر مجموعه مرکز تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با سرپرستی دکتر عسکری خانقاه مشغول به فعالیت است. در این آزمایشگاه پژوهش‌های مرتبط با انسان‌شناسی زیستی مورد بررسی پژوهشگران ایرانی و خارج از ایران قرار می‌گیرد که در این صفحه به طور مختصر به گزارش فعالیت‌های این بخش نیز خواهیم پرداخت.