انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

سینما

آن روزها

در ده‌سالگی این شانس را داشتم که ولگردی در کوچه و خیابان را کنار بگذارم و عضو کتابخانه‌ی شماره‌ی…

هستی آیینه

گفتگوی آرش سنجابی با محمدرضا اصلانی ناشر: اختران کتاب هستی آیینه درواقع تمام وجوه زندگی محمدرضا…