انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شورای علمی

بهاره خیرخواه

کارشناس ارشد مرمت و حفاظت میراث معماری و شهری

  مشاهده تمام پست ها
  بهرنگ نیک‌آیین

  دانشجوی دکتری اتنوموزیکولوژی دانشگاه آلبرتا، کانادا

   مشاهده تمام پست ها
   حامد کلجه‌ای

   پژوهشگر و مستندساز، عضو شورای مرکزی و مدیر انتشارات دیداری و…

    مشاهده تمام پست ها
    زهره دودانگه

    دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده هنرهای زیبا…

     مشاهده تمام پست ها
     زهره روحی

     نویسنده و پژوهشگر علوم انسانی و اجتماعی

      مشاهده تمام پست ها
      فاطمه خضری

      دانشجوی دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

       مشاهده تمام پست ها
       فاطمه سیارپور

       دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی…

       مشاهده تمام پست ها
       محسن شهرنازدار

       کارشناس ارشد انسان‌شناسی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ،…

        مشاهده تمام پست ها
        هاجر قربانی

        کارشناس ارشد پژوهش هنر، پژوهشگر مطالعات مرگ، عضو شورای علمی و…

         مشاهده تمام پست ها