انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

انتشار کتاب بیست سال در ایران؛ روایت یک زندگی در دوران سه پادشاه قاجار

اطلاعات کتاب‌شناختی: بیست سال در ایران؛ روایت یک زندگی در دوران سه پادشاه قاجار، جان ویشارد، ترجمه: علی…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

معماری روایی و روایت‌های فضاهای جمعی

نشست یکصد هفتاد و نهم یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران…

یک عکس، یک روایت

یک عکس، یک روایت ۱۵

عکس: مهرداد اسکویی، سورن و آریو، لانگلاو بروتاتی، فرانسه ۱۳۹۹ روایت: ناصر فکوهی خوشبختی می تواند به پهنای…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

تاریخ فرهنگیِ بدن و بدن‌مندی در ایرانِ معاصر(۲۴)

باری ، در جامعه ایران و خصوصا جراحی هایی که به لحاظ عرف درخصوص بدن زنانه (سینه ، باسن ، لب، گونه) ، انجام می گیرد ،…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسو چکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

شورای عالی

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین:سزاوار نگاهی نو در زمینه حفاظت و احیا نویسندگان: مریم…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvar زن، زمانی واقعی است که…

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ