انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

برگزاری نشست ۱۷۴: فضای عمومی شهر و زندگی روزمره

انسان‌شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه مندان می‌رساند که به با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

قزوین: سرزمین روزگاران

این کتاب مجموعه‌ی تصاویر محمد علی حضرتی از معماری، طبیعت، رسوم و مردم استان قزوین است. «محمد علی حضرتی به سال ۱۳۴۲…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

درگذشت نصرت‌اله کریمی

نصرت‌اله کریمی پس از نزدیک به یک قرن زندگی و کارنامه‌ای از آثار هنری در تهران درگذشت. او متولد ۱۳۰۳ در شهر…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

انتشار شماره هفدم پژوهشهای انسان‌شناسی ایران

شماره هفدهم مجله پژوهشهای انسان‌شناسی ایران (دوره ۹، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸ ) منتشر شد. در…

شورای عالی

انتشارات

تازه‌های انتشارات

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ