انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

۰۵۲. فرهنگ عشایر

پنجاه و دومین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ: فرهنگ عشایر

پوستر: محسن صف‌شکن

پنجاه و دومین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع: «فرهنگ عشایر» روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴، در زمان و مکان همیشگی (میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران) از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم مستند «تاراز» ساخته فرهاد ورهرام به نمایش در خواهد آمد. سخنرانی های این نشست توسط دکتر جبار رحمانی (عضو مرکزی و مدیر صفحه انسان شناسی دین در انسان شناسی و فرهنگ) درباره «فرهنگ و دین در عشایر» و آقای حسن غفاری (عضو هیئت موسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی کشور و بازرس انجمن عکاسان ایران) با موضوع «بازگویی تجربه عکاسی در فضاهای عشایری» انجام خواهد گرفت.

مکان: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر (انتقال خون سابق)، طبقه‌ی فوقانی کتاب فروشی فرهنگ، ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضر باشید.

ورود برای عموم آزاد است.

سایر پیوندهای مرتبط:

درباره دکتر جبار رحمانی

درباره آقای حسن غفاری

درباره آقای فرهاد ورهرام

درباره فیلم مستند تاراز

 

برای مشاهده گزارش‌‌ یکشنبه‌های قبلی می‌توانید از لینک‌های زیر، اقدام کنید:

گزارش نشست نخست: سکونتگاه های غیر رسمی در ایران (۲۱ مهر ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/19994

گزارش نشست دوم: کردارشناسی جانوری و شهر (۲۸ مهر ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/20060

گزارش نشست سوم: نقد نظریه فرهنگ فقر و مطالعه ای بر فقر و همبستگی (۵ آبان ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/20170

گزارش نشست چهارم: دین، شهر و هویت (۱۲ آبان ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/20271

گزارش نشست پنجم: کالایی شدن، سرمایه مالی و هنر(۱۹ آبان ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/20376

گزارش نشست ششم: نشانه شناسی و معنا ( ۲۶ آبان ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/20472

گزارش نشست هفتم: پیامدهای اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای ( ۳ آذر ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/20470

تقدیر از استاد محمد تهامی نژاد در هشتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/20668

گزارش نشست هشتم: نگاهی به تاریخ فیلم مستند (۱۰ آذر ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/20704

گزارش نشست نهم: فرهنگ و محیط زیست (۱۷ آذر ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/20798

گزارش نشست دهم: هنـر و شهـر (۲۴ آذر ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/20934

گزارش نشست یازدهم: تهران، هنر مفهومی (۱ دی ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21013

گزارش نشست دوازدهم: چالش های باستان شناسی معاصر (۸ دی ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21094

گزارش نشست سیزدهم: نشانه شناسی و فرهنگ (۱۵ دی ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21218

گزارش نشست چهاردهم: زبان و شهر (۲۲ دی ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21327

گزارش نشست پانزدهم: اولوهیت زن و تندیسکهای پیشاتاریخ (۶ بهمن ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21559

گزارش نشست شانزدهم: فضایی شدن مفهوم جهان سوم و مسائل آن؛ مورد ایران(۱۳ بهمن ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21749

گزارش نشست هفدهم: تاریخ فرهنگی ایران معاصر(۲۰ بهمن ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21855

گزارش نشست هجدهم: خانواده و مصرف فرهنگی (۲۷ بهمن ۱۳۹۲(
http://anthropology.ir/node/21857

گزارش نشست نوزدهم: جامعه و فرهنگ بلوچ؛ ساختارها و چشم اندازها (۴ اسفند ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/22152

گزارش نشست بیستم: نگاهی به تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۱ اسفند ۱۳۹۲(
http://www.anthropology.ir/node/22211

گزارش نشست بیست و یکم: «آیین‌های نوروزی» و تقدیر از علی بلوک‌باشی (۱۷ فروردین ۱۳۹۳(

http://anthropology.ir/node/22487

گزارش بیست و دومین یکشنبه انسان‌شناسی و فرهنگ: ترویج علم در ایران (۲۴ فروردین ۱۳۹۳(
http:/anthropology.ir/node/22587

گزارش نشست بیست و سوم: «اپرای عروسکی» (۳۱ فروردین ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/22673

گزارش نشست بیست و چهارم: «تعریف و نوع شناسی رابطه اجتماعی و تقدیر از عبدالحسین نیک گهر» (۷ اردیبهشت ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/22839

گزارش نشست بیست و پنجم: «اقتصاد و فرهنگ» (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/22941

گزارش نشست بیست و ششم: «معنویت در شهر» (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23130

گزارش نشست بیست و هفتم: «مرمت شهری» (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23253

گزارش نشست بیست و هشتم: «انسان شناسی بدن» (۴ خرداد ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23357

گزارش نشست بیست و نهم: فرهنگ گیلان (۱۱ خرداد ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23216

گزارش نشست سی‌‌ام: ساز و فرهنگ (۱۸ خرداد ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23319

گزارش نشست سی‌‌ و یکم: خانه و فرهنگ (۲۵ خرداد ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/23736

گزارش نشست سی و دوم: انسان‌شناسی خانه و فضاهای درونی (۴ آبان ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/25463

گزارش نشست سی و سوم: انسان‌شناسی تصویری و امر مناسکی (۱۱ آبان ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/25632

گزارش نشست سی و چهارم: پخش سه مستند با موضوع تاریخ (۱۸ آبان ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/25678

گزارش نشست سی و پنجم: پخش سه مستند با موضوع شهر (۲۵ آبان ۱۳۹۳(
http://anthropology.ir/node/25792

گزارش نشست سی و ششم: سه نسل مستندسازان ایران، در گفتگوی محمد تهامی‌نژاد، ناصر فکوهی و یاسر خیر ( ۲ آذر ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/25948

گزارش نشست سی و هفتم: بحران‌های طبیعی و شهر (۹ آذر ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/26187

گزارش نشست سی و هشتم: نشانه، جنسیت و شهر (۱۶ آذر ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/26309

گزارش نشست سی و نهم: فرهنگ و مصرف آب (۲۳ آذر ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/26385

گزارش نشست چهلم: زبان و قدرت (۷ دی ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/26485

گزارش نشست چهل و یکم: شهر و فضا (۱۴ دی ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/26760

گزارش نشست چهل و دوم: انسان شناسی زیستی (۲۱ دی ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/

گزارش نشست چهل و پنجم: شهر و سلامت (۱۲ بهمن ۱۳۹۳ http://anthropology.ir/node/271
گزارش نشست چهل و ششم: شهر و آموزش (۱۹ بهمن ۱۳۹۳)
http://anthropology.ir/node/27329

گزارش نشست چهل و هشتم: صدا در شهر (۳ اسفند ۱۳۹۳) ٰhttp://anthropology.ir/node/27599 گزارش نشست چهل و نهم: جامعه شناسی تاریخی (۱۰ اسفند ۱۳۹۳) http://anthropology.ir/node/27783