انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گذر خان شهر قم

استان قم و مردم عرب

مریم مجیدی نسب

استان قم ، یکی از شهر های با کارکرد ارتباطی-مذهبی واقع در مرکز ایران است که به واسطه وجود حرم یکی از دختران امام موسی بن جعفر ، سالانه جمعیت زیادی از مسافران شیعه اسلام را به خود جلب میکند که گروه انبوهی از این زائرین از کشورهای عراق، سوریه و لبنان حضور میابند.

در سال های اخیر بعلت فرامین سیاسی دولتمردان عراق، عده زیادی از شیعیان آن کشور به ایران خصوصا شهر های مذهبی ایران مهاجرت کردند و از سالها پیش جزئی از سکنه اصلی این شهرها شدند که با حضور خود بر میزان سفرهای زیارتی عرب زبان ها به ایران ، بیش از پیش افزودند.

عرب زبانان استان قم ، اکثرا در خیابان های اطراف حرم یعنی محله های چهارمردان، آذر و گلزارشهدا ساکن گشته اند.

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه کنید

gozare-khan