انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارگاه های پیوسته ترجمه و نوشتار تحلیلی انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ در تداوم سیاست های آموزشی خود و برای ایجاد فضاهای بیشتر تعاملی و انتقال تجربه های پژوهشی و علمی، و همچنین جذب نیروهای علاقمند برای همکاری با موسسه در برنامه های مختلف خود، از سال تحصیلی جدید گروهی از کارگاه ها را برگزار می کند. نخستین این کارگاه ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ از آبان ماه ۱۳۹۵ تا خرداد ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شوند. این کارگاه ها رایگان بوده اما تعداد شرکت کنندگان در آنها محدود هستند (۶ نفر در هر کارگاه) اولویت برای شرکت در کارگاه ها با اعضا و نویسندگان و همکاران انسان شناسی و فرهنگ است و داوطلبان باید در آزمون کتبی برای شرکت در کارگاه را گذرانده و در آن موفق شوند. کارگاه ها از ابتدا همراه با مشارکت فعال شرکت کنندگان در قالب ارائه و انتشار کارهایشان در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ همراه خواهد بود و اعضای انسان شناسی و فرهنگ کار های پژوهشی خود را در موسسه با برنامه کارگاه هماهنگ خواهند کرد.

چهار کارگاه به ترتیب زیر از آبان ماه ۱۳۹۵ آغاز خواهد شد:

 

۱- کارگاه ترجمه پیشرفته علوم اجتماعی (انگلیسی) (یک گروه شش نفره) دو چهارشنبه در ماه از ساعت ۱۲ و نیم تا ۱۳ و نیم. این کارگاه ویژه دوستانی است که مشکلات کوچکی در ترجمه داشته و یا تمایل به شروع ترجمه در حوزه علوم اجتماعی داشته باشند.

۲- کارگاه ترجمه پیشرفته علوم اجتماعی (فرانسه) (یک گروه شش نفره) دو چهارشنبه در ماه از ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۲ و نیم. این کارگاه ویژه دوستانی است که مشکلات کوچکی در ترجمه داشته و یا تمایل به شروع ترجمه در حوزه علوم اجتماعی داشته باشند.

۳- دو کارگاه نوشتار تحلیلی در علوم اجتماعی (دو گروه شش نفره) هر کارگاه دو چهارشنبه در ماه از ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۲ و نیم و ۱۲ و نیم تا ۱۳ و نیم.

علاقمندان به شرکت در کارگاه ها می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵ با آدرس

nasserfakouhi@gmail.com
با ذکر دقیق کارگاهی که مایل به شرکتش هستند، و ارسال رزومه ای از خود، تماس بگیرند. شرکت حداکثر در دوکارگاه (در صورت وجود ظرفیت وجود دارد) بنابراین در نامه خود اولویت اول و دوم خود را ذکر کنید. تاریخ آزمون کتبی (برای دوستانی که پیشینه همکاری با انسان شناسی و فرهنگ ندارند) روز شنبه ۱ آبان، نتایح آزمون روز دوشنبه سوم آبان و اولین جلسه کارگاه انگلیسی و نوشتار تحلیلی (گروه اول) چهارشنبه ۵ آبان و اولین جلسه کارگاه فرانسه و نوشتار تحلیلی (گروه دوم) روز چهارشنبه ۱۲ آبان خواهد بود. همکارانی که پیش از این با انسان شناسی و فرهنگ کار منظم ترجمه و نوشتار انجام داده اند نیاز به شرکت در آزمون ندارند. مجموع دانشجویان پذیرفته شده در این کارگاه ها ۲۴ نفر خواهد بود.

انسان شناسی و فرهنگ بزودی کارگاه های دیگری را نیز با مدرسان جدید اعلام خواهد کرد.