چهار کتاب جدید سینمایی از:ارواحی،فدائی،فرزاد،مقصودلو در گسترۀ نظری سینما

  کامران شیردل، تنها در قاب، مجموعه مقاله گرد آورنده علیرضا ارواحی نوشته‌های مرتبط پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری زری پورجعفریان مهر ۲, ۱۴۰۱ انتشار کتاب شرکت‌شهرها (مفاهیم، آسیب‌ها و… روابط عمومی شهریور ۲۸, ۱۴۰۱ روایت زنان از روزمره‌های قرن پیشین آناهیتا ناهید شهریور ۲۸, ۱۴۰۱ در مقدمۀ « کامران شیردل، تنها در قاب» علیرضا … ادامه خواندن چهار کتاب جدید سینمایی از:ارواحی،فدائی،فرزاد،مقصودلو در گسترۀ نظری سینما