چهار کتاب جدید سینمایی از:ارواحی،فدائی،فرزاد،مقصودلو در گسترۀ نظری سینما

  کامران شیردل، تنها در قاب، مجموعه مقاله گرد آورنده علیرضا ارواحی نوشته‌های مرتبط معرفی کتاب «اسطوره در روانشناسی بدوی» ملیحه درگاهی اسفند ۳, ۱۴۰۲ پیشگفتار کتاب ایران‌شناسی: هویت، فرهنگ و خلقیات… زاگرس زند اسفند ۳, ۱۴۰۲ فرار انسان عصر مدرنیته از طبیعت بدن (نقد فیلم… صالحه خدادادی بهمن ۲۰, ۱۴۰۲ در مقدمۀ « کامران … ادامه خواندن چهار کتاب جدید سینمایی از:ارواحی،فدائی،فرزاد،مقصودلو در گسترۀ نظری سینما