انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چامسکی: ترامپ آمریکایی یادآور هیتلر آلمانی

هکِلِر برنیش برگردان مهسا صباغی

آنتی‌مدیا- ایالات متحده آمریکا: نوام چامسکی معتقد است که هیتلر درست در دورانی از بحران اجتماعی مشابه آنچه که در حال حاضر باعث حمایتِ پرشور از دونالد ترامپ شده، قدرت را به دست گرفت. اخیرا در مصاحبه‌ای با آرون ویلیامز از وبسایتِ آلترنت، چامسکی توضیح می‌دهد که چطور ترس، به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده شهرت شگفت‌آور ترامپ باشد:

«در دوره نولیبرالی ترس با احساس سرشکستگی جامعه همراه بود. مردم احساس تنهایی، درماندگی می‌کردند. حس اینکه قربانی نفوذ قدرتی هستند که توانایی فهم و اثرگذاری بر آن را ندارند.»

اخیرا کنترل دولتی بر زندگی توده مردم آمریکا به طرز ترسناکی افزایش یافته است و روزنه‌های کمی برای اعتراض باقی مانده است. مانند تگزاس یا سایر ایالات که قانون‌هایی ضد استخراج گاز تصویب کرده‌اند؛ که با این اوصاف جای تعجب نیست که افرادی از سایر ایالت‌ها مانند برنی سندرس و ترامپ هواداران زیادی برای خود دست‌وپا کرده‌اند.

در واقع همانگونه که چامسکی هشدار می‌دهد فضای اجتماعی حالِ حاضر که به رشدِ دونالد ترامپ منجر شده است؛ می‌تواند بدتر از فضایی عمل کند که به فاشیسم در اوایل قرن بیستم منجر شد.

«جالب توجه خواهد بود که جو دهه ۳۰ را که آنقدر پیر هستم که به اندازه کافی به یاد بیاورم با وضعیت حال حاضر مقایسه کنیم. به صورت عینی، فقر و رنج بسیار بیشتر از این بود. اما حتی در میانِ کارگران و بیکاران هم نوعی حس امیدواری وجود داشت مبنی بر اینکه کمبودهای حال حاضر ناشی از رشدِ جنبش‌های ستیزه‌گر کارگری و همچنین وجود نهادهای سیاسی خارج از مسیر اصلی آنها است.»

چامسکی خاطرنشان می‌سازد که جرمی کوربین در انگلستان و سندرس در ایالات متحده آمریکا هر دو نشانه‌هایی از همدلی با جنبش‌های کارگری سنتی بروز داده‌اند. او سناتور ایالتِ ورمونت (سندرس) را «عضو قابل‌احترام و محبوب در عین حال چالش‌برانگیزِ دموکرات‌ها» می‌داند

http://theantimedia.org/chomsky-trump-rising-in-polls-for-same-reasons-germany-e…