انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاریس روزنه هایی پراکنده به هزار توی یک شهر (۳): انقلاب فرانسه

وضعیت اجتماعی شهر پاریس در سال ۱۷۸۹ تفاوتی با وضعیت قرون وسطی نداشت: فقر، بحران شدید اقتصادی و نفرت مردم از شاه لوئی شانزدهم، منجر به تسخیر زندان باستی (۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹) به عنوان نماد استبداد سلطنتی و سه سال بعد حکومت فرانسه، جمهوری اعلام می گردد. با این همه شور انقلابی مردم مدت اندکی دوام آورده و طولی نمی کشد که جامعه دوباره در نوعی از اختناق فرو می رود. در این هنگام بوده است که بیش از ۱۰ هزار تن به عنوان خائنین به انقلاب متهم شده و اعدام می گردند. مهم ترین چهره مربوط به این دوره اختناق روبسپیر و دستگاه ابداعی گیوتین است که عاملان این اعدام ها بوده اند. ناگفته نماند که خود روبسپیر نیز در سال ۱۷۹۵ در همین جریان توسط گیوتن اعدام گردید.

برای خواندن مطلب کامل در زیر کلیک کنید:

۲۴۳۳۶