انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش رسانه­ ها در انتخاب سبک­های زندگی سلامت محور

(با تاکید بر مصرف رسانه­ ای شهروندان شهر تهران)

سید محمد مهدی زاده

رضا خاشعی

تلاش­های شتاب‌زده‌ای که در سده­ های اخیر برای توسعه ارتباطات بشری صورت گرفته، اثرات معکوسی بر سلامت همه انسان­ها گذاشته و مسایل بهداشتی تازه­ای را برای آنها به ارمغان آورده است. در این مقاله تلاش شده است تا با روش تحقیق ترکیبی ابتدا محتوای پیام­های سلامتی تولید شده در رسانه­ های جمعی منتخب(رادیو، تلویزیون، وب­سایت سلامت ­نیوز، هفته ­نامه سلامت) استخراج و سپس سبک­های زندگی سلامت مردم شهر تهران به همراه میزان مصرف­ رسانه­ ای آنها (از طریق پیمایش با نمونه آماری ۸۰۲ نفر از شهروندان ۱۸ و بالاتر) شناسایی و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که بین مصرف رسانه­ ای افراد و سبک زندگی سلامت­ محور آنها و همچنین بین سبک­ زندگی سلامت­ محور افراد و پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده در بخش تحلیل محتوا نیز حاکی از آن است که در هر چهار رسانه مذکور، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه اول و پس از آن ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و «معنوی» به ترتیب بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده ­اند.

واژگان کلیدی: سبک­ زندگی سلامت­ محور؛ مصرف رسانه­ ای؛ پایگاه اجتماعی- اقتصادی؛ ارتباطات و سلامت ؛ رفتارهای سلامت­ محور

برای مطالعه متن کامل مقاله به فایل پیوست زیر مراجعه نمایید:

_______