انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقشه های دایاسپورای شیعیان (۴) : جمعیت شیعیان در خاورمیانه نسبت به کل جمعیت هر کشور

شیعیان یکی از پراکنده ترین مذاهب حال حاضر جهان هستند. این پراکندگی از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار است و شامل کشورهائی است که شیعیان از دوره های اولیه پیدایش خود در آن حضور داشته اند و نیز شامل جماعت های شیعی می گردد که در قرن اخیر در اقصی نقاط عالم پدید آمده اند. پراکنده شیعیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر دلالت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نقشه حاضر جمعیت شیعیان در خاورمیانه نسبت به کل جمعیت هر کشور را نشان می دهد. کشورهای خاورمیانه در این نقشه دو گونه اند. دسته اول آنها که شیعیان جمعیت بیش از نیم را تشکیل می دهند و کشورهائی که شیعیان اقلیتی جمعیتی به حساب می آیند.

این نقشه در صدد است تا آنچه هلال شیعی نامیده می شود را در خاورمیانه نمایش دهد. برای مشاهده این نقشه در ابعاد بزرگتر اینجا را کلیک کنید.

منابع برای مطالعه بیشتر شیعیان خاورمیانه:

توال، فرنسوا، ژئوپولیتیک شیعه، ترجمه کتایون باصر، تهران، باصر، ۱۳۸۲
فولر، گراهام ای؛ متحده، رحیم، شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، قم ، شیعه شناسی، ۱۳۸۴، ۵۱۷ ص

منبع نقشه :
http://www.jessemichaelbarr.com/uploaded_images/Map_Shia_today-704951.jpg