انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست سی و یکم یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ: خانه و فرهنگ

عکس و طراحی پوستر: محسن صف‌شکن

 

سی و یکمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع: «خانه و فرهنگ» روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳، در زمان و مکان همیشگی (میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران) از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم مستند «داریوش و بانو» از فرشاد فداییان به نمایش در خواهد آمد و سخنرانی آن  به وسیلۀ حسین سلطانزاده (پژوهشگر، معمار و مدیر مسئول نشریه معماری و فرهنگ) درباره «مقاهیم خانه در ادبیات معماری ایران» و منیژه غزنویان (کارشناس ارشد انسان شناسی) درباره «انسان شناسی فضای خانگی؛ یک رویکرد کیفی» انجام خواهد گرفت.

 

انسان شناسی و فرهنگ را در جهان واقعی تجربه کنید

 

هر یکشنبه ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر

 

محل: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز،  جنب کوچه برادران مظفر(انتقال خون سابق) و کتاب فروشی شهر فرهنگ، ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران

 

زمان:  ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر  یکشنبه  ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

 

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع،  در محل حاضر باشد.

 

ورود برای عموم آزاد است

 

سایر پیوندهای مرتبط:

 

سایت معماری و فرهنگ

http://www.memarifarhang.com

 

حسین سلطان‌زاده در نورمگ

http://www.noormags.com/view/fa/creator/7198

 

گفتگو با حسین سلطان‌زاده: انسان شناسی هنر و معماری

http://anthropology.ir/node/10059

 

فهرست کتابهای حسین سلطان‌زاده در خانۀ کتاب

http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=44688

 

پرونده منیژه غزنویان در انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/22581

 

 

 

گزارش نشست های پیشین:

 

گزارش نشست نخست: سکونتگاه های غیر رسمی در ایران (۲۱ مهر ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/19994

 

گزارش نشست دوم: کردارشناسی جانوری و شهر (۲۸ مهر ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20060

 

گزارش نشست سوم: نقد نظریه فرهنگ فقر و مطالعه ای بر فقر و همبستگی (۵ آبان ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20170

 

گزارش نشست چهارم: دین، شهر و هویت (۱۲ آبان ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20271

 

گزارش نشست پنجم: کالایی شدن، سرمایه مالی و هنر(۱۹ آبان ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20376

 

گزارش نشست ششم: نشانه شناسی و معنا ( ۲۶ آبان ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20472

 

تقدیر از استاد محمد تهامی نژاد در هشتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/20668

 

گزارش نشست هشتم: نگاهی به تاریخ فیلم مستند (۱۰ آذر ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20704

 

گزارش نشست نهم: فرهنگ و محیط زیست (۱۷ آذر ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20798

 

گزارش نشست دهم: هنـر و شهـر (۲۴ آذر ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20934

 

گزارش نشست یازدهم: تهران، هنر مفهومی (۱ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21013

 

گزارش نشست دوازدهم: چالش های باستان شناسی معاصر (۸ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21094

 

گزارش نشست سیزدهم: نشانه شناسی و فرهنگ (۱۵ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21218

 

گزارش نشست چهاردهم: زبان و شهر (۲۲ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21327

 

گزارش نشست پانزدهم: اولوهیت زن و تندیسکهای پیشاتاریخ (۶ بهمن ۱۳۹۲)/

http://anthropology.ir/node/21559

 

گزارش نشست شانزدهم: فضایی شدن مفهوم جهان سوم و مسائل آن؛ مورد ایران(۱۳ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21749

 

گزارش نشست هفدهم: تاریخ فرهنگی ایران معاصر(۲۰ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21855

 

گزارش نشست هجدهم: خانواده و مصرف فرهنگی (۲۷ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21857

 

گزارش نشست نوزدهم: جامعه و فرهنگ بلوچ؛ ساختارها و چشم اندازها (۴ اسفند ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/22152

 

گزارش نشست بیستم: نگاهی به تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۱ اسفند ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/22211

 

گزارش نشست بیست و یکم: «آیین‌های نوروزی» و تقدیر از علی بلوک‌باشی (۱۷ فروردین ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/22487

 

گزارش بیست و دومین یکشنبه انسان‌شناسی و فرهنگ: ترویج علم در ایران (۲۴ فروردین ۱۳۹۳)

http:/anthropology.ir/node/22587

 

گزارش نشست بیست و سوم: «اپرای عروسکی» (۳۱ فروردین ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/22673

 

گزارش نشست بیست و چهارم: «تعریف و نوع شناسی رابطه اجتماعی و تقدیر از عبدالحسین نیک گهر» (۷ اردیبهشت ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/22839

 

گزارش نشست بیست و پنجم: «اقتصاد و فرهنگ» (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/22941

 

گزارش نشست بیست و ششم: «معنویت در شهر» (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/23130

 

گزارش نشست بیست و هفتم: «مرمت شهری» (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/23253

 

گزارش نشست بیست و هشتم: «انسان شناسی بدن» (۴ خرداد۱۳۹۳)

http://anthropology.ir/node/23357