انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب فرهنگ و فلسفه

کتاب فلسفه و فرهنگ مجموعه ای از مقالات و سخنرانی های دکتر کریم مجتهدی، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران را در بر می گیرد. در جمع آوری کتاب سعی شده مجموعه ای متنوع از آثار و مقالات دکتر کریم مجتهدی مرتبط با موضوعات فلسفه، تاریخ، فرهنگ، سیاست و حتی هنر در کنار یکدیگر و در یک مجموعه آورده شوند.
کتاب فلسفه و فرهنگ، همانطور که از نام دکتر مجتهدی بعنوان یک استاد برجسته فلسفه انتظار می رود، با مبنا قرار دادن فلسفه به گفتگویی بین رشته ای میان حوزه های گسترده و متنوع مرتبط با تفکر به شکل عام و علوم انسانی و فرهنگ به طور مشخص پرداخته است.

در پشت جلد کتاب، آمده است: این کتاب در برگیرنده مباحثی است درباره ماهیت و اهمیت فلسفه و نسبت آن با سایر جنبه های فرهنگ و مشتمل به تحقیقاتی است در حوزه های تاریخ فلسفه، فلسفه تطبیقی و برخی مسائل تاریخی ایران از جمله مشروطیت.

دکتر کریم مجتهدی استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران و چهره ماندگار فلسفه در همایش چهره های ماندگار، متولد ۱۳۰۹ در تبریز هستند. ایشان سهم به سزایی در رشد پژوهش های فلسفی در ایران داشته و چندین نسل از دانش آموختگان فلسفه از شاگردان ایشان می باشند.

در کتاب فلسفه و فرهنگ،که برای خواندن آن احتیاجی به رعایت ترتیب فصل ها طبق چینش در فهرست نیست، با عنوان های متنوع و جذابی چون: علم- فلسفه-کلام-دین، فلسفه و کاربرد عملی آن، از غرب زدگی تا غرب شناسی، مقام فلسفه درتفاهم ملل، گفتگو و سکوت نزد سقراط، فلسفه و سینما، صلح پایدار؛تاملی در فلسفه سیاسی کانت، ملاحظاتی در رابطه احتمالی فلسفه و ادبیات، ابن سینا و مراحل تکوینی سنت های فلسفی و علمی غرب، انسان نورانی و سنت صدرایی، وجود وحضور در کتاب المشاعر حکیم ملاصدرا، مفهوم طبیعت، ملاحظاتی در باب مقایسه حکمت عملی ملاصدرا با فلسفه اخلاق کانت، صدرا و برگسون، ملاصدرا از منظر غربیان، صدرا در غرب، فلسفه های ایرانی و اسلامی از منظر هانری کربن، مشروطیت، علامه طباطبایی از منظر هانری کربن، اصفهان دوره صفوی؛ بحثی در وضع فن و صنعت و آموزش آن، ملاحظاتی درباره نهضت مشروطه ایران و … مواجه می شویم. و البته این تنوع مباحث خواندن هرکدام از بخش های کتاب را حتی به شکل مراجعه ای موضوعی برای خواننده اثر جذاب میکند.

از دیگر آثار ایشان نیز میتوان از کتاب های: فلسفه نقادی کانت، درباره هگل و فلسفه او، نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب، پدیدار شناسی روح بر حسب نظر هگل، فلسفه در قرون وسطی، دکارت و فلسفه او، منطق از نظر هگل، آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب، فلسفه و غرب، فلسفه تاریخ، داستایوفسکی، فلسفه در آلمان، لایپ نیتس و مفسران فلسفه او و… نام برد.

فلسفه و فرهنگ ، به کوشش محمدمنصور هاشمی در ۲۹۵ صفحه گردآوری و چاپ اول آن در سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات کویر انجام شده است.