انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب تغییرات فرهنگی و ماندگاری آن (چشم انداز جدید توسعه)

معرفی کتاب

تغییرات فرهنگی و ماندگاری آن (چشم انداز جدید توسعه)

با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکلات و ابعاد گوناگون توسعه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی های زیست محیطی، تداوم فقر و نابرابری های اجتماعی، شیوع فساد و ….از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده است. اما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تلاش ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند.البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه ، عدم وجود نیروی انسانی و…اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی می تواند مطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون زا، به توسعه ی بیرون زا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در فرهنگ بیگانه از خود اتفاق افتاده بود، کاملاً الگو قرار دادند.کشورهای غربی با تکیه بر سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآنها با دستکاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی‌توانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص های توسعه ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه داری و ناهماهنگی با ارزش های فرهنگ خودی ، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد.
کتاب تغییرات فرهنگی (چشم انداز جدید توسعه)، تحت حمایت مرکز پژوهش های دانشگاه سوکا و با ویرایش علمی ویلیام آشر و جان م. هفرون تدوین، و چاپ نخست آن در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات پالگریو مک میلان در ۲۶۳ صفحه در نیویورک منتشر شده است.

کتاب مذکور دارای ۱۰ فصل بشرح ذیل می باشد:

فصل ۱- تفکری دوباره درباره فرهنگ و توسعه؛ الگوهای تغییر و دوام

فصل ۲- ملاحظات هنجاری ترقی ؛ چشم انداز فرهنگی تغییر

فصل۳- تاریخ فراموش نشده؛ سنت گرایی جنوبی و توسعه ملی آمریکا

فصل۴- ملی گرایی و سیاستهای زبانی؛ مقایسه تطبیقی اروپا و مرکز مطالعات پاسیفیک باسین
فصل۵- آیا قدرت فرهنگی پدیده ای فرهنگی است؟
مسئولیت های عمومی چینی ها، کره ای ها و ویتنامی هایی که به روسیه خاور دور مهاجرت نموده اند.
فصل۶- گذار فرهنگی و استقلال روستایی؛ در چین قرن بیستم
فصل ۷- چگونگی تعییرات زیستی-فرهنگی در محیط روستایی؛ ارتجاع، ترقی و سرمایه اجتماعی در اقلیت های چینی جنوب غربی.
فصل ۸- پروژه رامیلیا؛ هویت بومی و عصر جهانی شدن.
فصل۹- مکزیک از سرخپوستی تا چند فرهنگی شدن؛ هنر و هویت در چرخش هزاره.
فصل ۱۰- شهروند جهانی؛ تغییرات فرهنگی و سیاستهای آموزشی در ژاپن و نیوزلند.
فصل ۱۱- فرهنگ و قانون در خط دوراند؛ تغییر و تداوم.
فصل۱۲- نتیجه گیری؛ سازگاری فرهنگی و توسعه اقتصادی.

درباره پدیدآورندگان:
ویلیام آشر؛
استاد رشته اقتصاد و دولت در دانشکده کارلمون مک کنا می باشد. وی مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه ییل با تمرکز بر سیاستهای توسعه، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی (با مطالعه بر اجتماعات آمریکای لاتین، آسیای جنوبشرقی و ایالات متحده آمریکا) دریافت کرده و تا کنون ۱۴ جلد کتاب تالیف نموده است.
جان ام. هفرون؛
استاد رشته تاریخ دانشگاه سوکا و استاد راهنمای موسسه پژوهشی پاسیفیک باسین می باشد. وی مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته تاریخ از دانشگاه روشستر (با تمرکز بر تاریخ اجتماعی و سیاسی آمریکا، تاریخ آموزش و روابط خارجی آمریکا در آسیا و منطقه اقیانوس آرام) دریافت نموده است و در حال حاضر ویراستار علمی موسسه انتشارات پی. بی. آر. سی می باشد.