انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۳)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش سوم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ارجمندی، هاشم (۱۳۸۶)، پارسیان، کرشمه

اسمیت، برندا (۱۳۸۰)، مصر باستان، مترجم: آزیتا یاسایی، تهران: ققنوس

ایزدی، حسین، ولیئی، قربان (۱۳۸۲)، امپراتوری روم، موسسه ‌کتاب ‌همراه

بخشی، روزبه (۱۳۸۷)، یونان باستان، حکایتی دگر

بنگسون، هرمان (۱۳۷۶)، یونانیان و پارسیان، مترجم: تیمور قادری، فکر روز

بهمنش، احمد (۱۳۷۵)، تاریخ یونان قدیم: از آغاز تا جنگ پلوپونز، تهران: دانشگاه تهران
بی، توین (۱۳۶۳)، تاریخ تمدن، مترجم: یعقوب آژند، مولی
بیگدلی، علی (۱۳۸۵)، تاریخ یونان و روم، دانشگاه پیام نور
پیرسون، آنی (۱۳۸۹)، تاریخ فرهنگ و تمدن یونان، مترجم: محمدصادق شریعتی، سبزان
پیگولوسکایا، نیناویکتوروونا (۱۳۶۳)، تاریخ ایران (از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی)، پیام
توسیدید (۱۳۷۸)، تاریخ جنگ پلوپونزی، مترجم: محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی
چایلد، گوردون (۱۳۵۲)، انسان خود را می سازد، مترجم: اسد پورپیرانفر، تهران: پیام
خادم، محسن، هدایتی‌بیدهندی، زهره (۱۳۸۹)، لشکرکشی اسکندر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
خدادادیان، (۱۳۸۵)، تاریخ یونان باستان، سخن
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۶)، تاریخ روم باستان: بیزانس، تهران: سخن
داندامایف، ام.ای. (۱۳۶۷)، تاریخ سیاسی واقتصادی هخامنشیان، مترجم: میرکمال بنی‌پور، نشر گستره
دانش، علی (۱۳۷۶)، درباره یونان باستان، احیاء کتاب
دهقان، ناهید، شیر خدایی، فریده (۱۳۸۲)، کتابشناسی باستان شناسی شمال و شمال شرق ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی
ذوالفقاری، علی (۱۳۹۰)، تمدن یونان، گوهر اندیشه
رید، ئولین (۱۳۶۳)، انسان در عصر توحش، مترجم: محمود عنایت، تهران: هاشمی
فرای، ریچارد (۱۳۶۳)، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، مترجم: حسن انوشه، تهران: امیرکبیر
فرای، ریچارد (۱۳۸۰)، تاریخ باستانی ایران، مترجم: مسعود رجب نیا، تهران: قلم
کاروفکین، فئودورپتروویچ (۱۳۷۹)، تاریخ روم باستان، مترجم: غلامحسین متین، محور
کاروفکین، فئودورپتروویچ (۱۳۷۹)، تاریخ یونان باستان، مترجم: غلامحسین متین، محور
کاستژون، فیلیپ (۱۳۸۴)، به دنبال بنیانگذاران رم، مترجم: شورا منزوی، تهران: ققنوس
کرمی، ماندانا (۱۳۸۴)، فرهنگ مصور باستان شناسی، تهران، سمیرا
گتز، دیوید (۱۳۸۰)، مرد یخ‌زده، مترجم: محمود مشرف‌آزادتهرانی، موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت
گروه نویسندگان (۱۳۸۶)، سفر به یونان باستان، کامیار جولایی، جویا
گروه نویسنگان (۱۳۸۶)، سفر به روم باستان، مترجم: شهکام جولایی، جویا
گروه‌ویراستاران‌تایم‌لایف (۱۳۷۸)، پمپئی شهری که ناپدید شد، مترجم: کامران جولایی، جویا
گیبون، ادوارد، موریس لو، دیوید (۱۳۸۱)، انحطاط و سقوط امپراطوری روم، مترجم: فرنگیس(شادمان) نمازی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
لنسکی، گرهارد، لنسکی، جان (۱۳۶۹)، سیر جوامع بشری، مترجم: ناصر موفقیان، تهران: انتشارات قلم
لورا گوران، آندره (۱۳۵۷)، دست آفریده های هنری و مذهب مردمان پارینه سنگی، مترجم: نورالدین فرهیخته، تهران: پویش
لوکاس، هنری‌استیون (۱۳۶۷)، تاریخ تمدن، مترجم: عبدالحسین آذرنگ، کیهان
لوین، جودیت (۱۳۹۰)، حمورابی، مترجم: رضا علیزاده، تهران: ققنوس
ماری کخ، هایده (۱۳۷۹)، پژوهش های هخامنشی، مترجم: امیرحسین شالچی، تهران: آینه
ماسکارلا، اسکاروایت (۱۳۹۰)، مجموعه‌ی مقالات گزارش لشکرکشی سارگون به اورارتو از منظر جغرافیای تاریخی، ادبی و عقیدتی، مترجم: صمد علیون‌خواجه‌دیزج، اشتفان کرول، تهران: اختر
مجیدزاده، یوسف (۱۳۶۸)، آغاز شهرنشینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۶)، اسرار تمدن یونان باستان، سبزان
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۸)، اسرار تمدن روم باستان، تهران: سبزان
مشکور، محمدجواد، رجب‌نیا، مسعود (۱۳۶۷)، تاریخ سیاسی واجتماعی اشکانیان پارتیان یاپهلویان قدیم، دنیای کتاب
مکاولی، دیوید (۱۳۷۷)، بناهای تاریخی: روم باستان، مترجم: جهانشاه پاکزاد، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مورل، دبورا (۱۳۸۸)، دانستنیهایی درباره روم باستان، مترجم: عفت امیربیک‌زاده، وحید کریم‌دادیان، مشهد: آستان‌ قدس‌رضوی‌، شرکت‌به‌نشر
ناردو، دان (۱۳۸۳)، جمهوری روم، مترجم: سهیل سمی، تهران: ققنوس
ناردو، دان (۱۳۸۳)، یونان باستان، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ققنوس
ناردو، دان (۱۳۸۴)، انحطاط و فروپاشی امپراطوری روم، مترجم: منوچهر پزشک، تهران: ققنوس
ناردو، دان (۱۳۸۷)، رومیان باستان، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس
ناردو، دان (۱۳۸۸)، یونانیان باستان، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس
هال، النور (۱۳۸۱)، چین باستان، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس
هرودوت (۱۳۶۸)، تواریخ، مترجم: غلامعلی‌وحید مازندارنی، دنیای کتاب