انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۱۰)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش دهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ابریشمی، فرشاد، علیمردانی، مریم (۱۳۸۷)، داریوش بزرگ افتخار تاریخ، ابریشمی‌فر

ابوت، یاکوب (۱۳۸۷)، داریوش بزرگ، مترجم: عباسقلی غفاری‌فرد، تهران: موسسه انتشارات نگاه

ارجمندی، هاشم (۱۳۸۶)، هخامنشیان، کرشمه

استراوس، باری (۱۳۸۶)، سالامیس (سالامین): بزرگ‌ترین نبرد دنیای قدیم در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، مترجم: مریم بهرامی، بهزاد

انصاف‌منش، مرتضی (۱۳۸۷)، منم داریوش، شاه بزرگ، مهرراوش

ایران‌نژاد، ابوالفضل (۱۳۸۷)، آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، خدمات فرهنگی کرمان

آرین‌نژاد، شاپور (۱۳۸۶)، فرزند سرنوشت: زندگی شگفت‌انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ، تهران: دنیای کتاب،سمیر، چاپ پنجم

بارتر، جیمز (۱۳۸۷)، پارسیان، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس
براسیوس، ماریا (۱۳۸۷)، تمدن درخشان ایرانیان، مترجم: محمود طلوعی، تهران: انتشارات تهران
بروسیوس، ماریا (۱۳۸۸)، ایران باستان، مترجم: عیسی عبدی، تهران: نشر ماهی
بریان، پیر (۱۳۸۶)، وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، مترجم: ناهید فروغان، تهران: اختران
بیگلری، هرمز (۱۳۸۵)، کتیبه جهانی بیستون، کرمانشاه
پورعلی، محمدرضا، آفرینش‌خاکی، زهرا (۱۳۸۷)، کورش کبیر: پادشاه سرزمین جاوید، آهنگ قلم
جعفری‌زوج، سیدمجتبی (۱۳۸۷)، منشور کوروش: نخستین فرمان جهانی آزادی ملل، رخشید
جهانگیریان، عباس (۱۳۸۸)، اردشیر بابکان، تهران: مدرسه
حیدری‌نیا، صادق (۱۳۸۷)، سیصد ضد سیصد: مروری بر روابط ایران و یونان از آغاز تا نبرد ترموپیل [به بهانه ساخت فیلم سیصد]، مهرراوش
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۶)، تاریخ ایران باستان: اشکانیان – ساسانیان، تهران: سخن، چاپ دوم
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۶)، تاریخ ایران باستان: آریایی‌ها و مادها – هخامنشیان – سلوکیان، تهران: سخن، چاپ دوم
رامتین، ایرج (۱۳۸۷)، اسکندر مقدونی و جنایات و فجایع او در ایران و جهان، آیین تربیت،سنبله
رامتین، ایرج (۱۳۸۷)، خشایارشا پادشاهی که به روی دریا پل زد، آیین تربیت،سنبله
رامتین، ایرج (۱۳۸۷)، داریوش بزرگ و حفر کانال سوئز، آیین تربیت،سنبله
رامتین، ایرج (۱۳۸۷)، کوروش بزرگ و منشور حقوق بشر او، آیین تربیت،سنبله
زهتابی‌ثابتی‌مقدم، محسن (۱۳۸۶)، مانی و مزدک، ندای ابهر
سالمی‌فیه، کیوان(۱۳۸۷)، سیر تاریخی آیین ایران باستان، زرین‌مهر
شریعت‌زاده، سیدعلی‌اصغر (۱۳۸۷)، اندرزهای کورش بزرگ، پازینه
شریعت‌زاده، سیدعلی‌اصغر (۱۳۸۸)، پاسارگاد و وصیت‌نامه کورش بزرگ، پازینه
شریعت‌زاده، سیدعلی‌اصغر (۱۳۸۸)، سخنان شاهان هخامنشی در تخت جمشید، پازینه
شریعت‌زاده، سیدعلی‌اصغر (۱۳۸۸)، فرمان کورش بزرگ: نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر (فارسی – انگلیسی – فرانسه)، موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پازینه
شعبانی، رضا (۱۳۸۶)، خشایارشا: پادشاه هخامنشی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
شهبازی، علیرضاشاپور (۱۳۸۸)، زندگی و جهانداری کورش کبیر، تهران: دنیای کتاب
صالحی، کوروش، ایران آزاد، بامشاد (۱۳۸۷)، آریو برزن
عطایی‌فرد، امید (۱۳۸۷)، منم کورش شاه جهان: نگرشی بر نوشتارهای تاریخی درباره شهریار هخامنشی، آشیانه کتاب
قانعی، سعید ، عسگری، منصوره (۱۳۸۷)، کورش کبیر، ساحل،آوای عشق
قانعی، سعید، عسگری، منصوره (۱۳۸۷)، داریوش بزرگ، ساحل،آوای عشق
کاسب، عزیزالله (۱۳۸۷)، سیمای کوروش در صبحدم تاریخ، نشر محمد
کاظمینی، کاظم (۱۳۸۶)، پدیده‌های باشکوه جوانمردی و مهرورزی دلیران ایران زمین: پاسخی به فیلم دروغین ۳۰۰، آرویج
کسروی، احمد (۱۳۸۸)، شهریاران گمنام، آیدین
گزنفون، هرودوت، کتزیاس (۱۳۸۷)، مرز پرگهر: ایران، خورشید تمدن جهان: مزین به سرود ای ایران و زندگینامه سراینده سرود دکتر حسین گل گلاب، مهرفام
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۷)، نبردهای ایران با یونان و روم، سبزان
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۶)، تمدن هخامنشی: سیزده گفتار در بررسی‌های هخامنشی همراه با نخستین گزارش فارسی از متن رویدادنامه کورش
معظمی‌گودرزی، عزت‌الله (۱۳۸۶)، آرشام قهرمان ترموپیل (داستان ۳۰۰)، ابریشمی‌فر
معظمی‌گودرزی، عزت‌الله (۱۳۸۸)، فریدون و کاوه آهنگر و سرانجام ضحاک، صمدیه
نادری، ناصر، نجفی، فرشته (۱۳۸۷)، آریو برزن، تهران: مدرسه
نثری‌همدانی، موسی، نیکبخت، محسن (۱۳۸۷)، امپراتوری کوروش کبیر، کتاب پارسه
نوذری‌فردوسیه، احمد (۱۳۸۷)، کورش، کتابیار
ویسهوفر، یوزف (۱۳۸۷)، قیام گئوماته و آغاز پادشاهی داریوش اول، مترجم: هوشنگ صادقی، تهران: نشر اختران
ویلهلم، ولفگانگ (۱۳۸۶)، کوروش شهریار دادگر: بر اساس نوشته‌های هرودوت و گزنفون، مترجم: بهرام شالگونی، کریم طاهرزاده‌بهزاد، جامی
هینتس، والتر (۱۳۸۶)، داریوش و ایرانیان: تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، مترجم: پرویز رجبی، تهران: نشر ماهی
هینتس، والتر (۱۳۸۷)، شهریاری ایلام، مترجم: پرویز رجبی، عباس اسماعیلی، تهران: نشر ماهی
خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۸۸)، تمدن ایران باستان، تهران: مدرسه