انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«فضاهای عمومی شهرو فرهنگ» در هشتاد و نهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

هشتاد و نهمین نشست یکشنبه‌های انسان شناسی وفرهنگ

پوستر: مرضیه جعفری / هشتادو نهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «فضاهای عمومی شهر و فرهنگ» در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم «تهران: ساعت ۲۵» اثر سیف الله صمدیان نمایش داده می شود. سخنرانی‌ های این نشست توسط آقای فردین علیخواه (دکتری جامعه شناسی و استاد دانشگاه گیلان) با عنوان «جوانان و استفاده از فضای شهری» و آقای رضا صمیم (دکتری جامعه شناسی و استاد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) با عنوان «فضاها و عناصر زیبایی شناسانه شهری و مسئله مصرف» انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

درباره فردین علیخواه

درباره رضا صمیم

درباره سیف الله صمدیان