انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ کانادا: ترک تحصیل چهار پنجم اهالی کبک را نگران می کند

لیزا ماری ژروه برگردان سعیده بوغیری

رفته رفته بر نگرانی اهالی کبک از بابت ترک تحصیل افزوده می شود و آنان نگرشی منفی گراتر پیدا کرده اند و اغلب با واقعیت محیط در اختلاف به سر می برند. بر اساس نظرسنجی شرکت لژه به سفارش بنیاد شانیون، ۸۲% پاسخ دهندگان از بابت ترک تحصیل اظهار نگرانی کرده اند و نزدیک به ۴۰% آنان از این واهمه دارند که فرزند شان تحصیلات دبیرستان را به پایان نبرد. مجموعه پاسخ دهندگان که بیشتر درکی منفی دارند، بر این باورند که حدود ۶۳% جوانان یک دیپلم متوسطه به دست می آورند درحالیکه این رقم در واقعیت، کمی بیشتر از ۷۴% است.

اگرچه مطالعات پرشمار و نیز متخصصان از این امر حمایت می کنند که راز موفقیت تحصیلی در اوان کودکی قرار دارد، کمتر از نصف (۴۸%) اهالی کبک بر این نظریه تکیه دارند و حدود ۲۳% آنان از این بابت کاملا متقاعد هستند، یعنی بسیار موافق آنند.

دسترسی و کیفیت

بهبود دسترسی و کیفیت خدمات نگهداری و آموزش کودکان تا ۵ سال در راس فهرست اولویتهای تنها ۱% از حدود ۳۰۰۰ نفر پاسخ دهنده قرار دارد. ضعف آمادگی مادرانه می تواند عاملی بعدی در ترک تحصیل باشد و ۴۶% پاسخ دهندگان براورد می کنند کبک باید پیش از هر چیز در سطح دبیرستانی سرمایه گذاری کند.

رئیس بانک مونترال کبک، ال. ژاک منار که در راس یک بسیج گسترده محیط تجارت برای {افزایش} پایداری تحصیلی قرار دارد، ترجیح می دهد با نگاهی خوشبین به این حساسیت جدید اهالی کبک بنگرد. او در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی برای “دیدارهای بزرگ مربوط به استقامت تحصیلی” که روزهای ۴،۵ و ۶ نوامبر در مونترال برگزار می شود، گفت: دکتر ژولین معروف مدتها سخن می گفت بی آنکه کسی گوشی شنوا بیابد. اما حالا رفته رفته بر این نکته آگاه تر می شویم که اوان کودکی، یکی از عوامل تعیین کننده میزان موفقیت است.

این کنگره بزرگ سومین کنگره از این نوع از سال ۲۰۰۸ است، اما نخستین بارست که دست اندرکاران اوان کودکی، دوران پیش از مدرسه و ابتدایی به آن دعوت شده اند.

نقش والدین

دلیل عمده ترک تحصیل بر اساس نظر پاسخ دهندگان این نظرسنجی می تواند حمایت ضعیف والدین باشد. آنان همچنین اینطور براورد می کنند که این والدین هستند که پس از خود دانش آموز و مدرسان، مهم ترین نقش را در مبارزه علیه ترک تحصیل ایفا می کنند. ۸۵% آنان عبارت “بسیار مهم” را در مورد نقش والدین، ۸۰% در مورد دانش آموز و ۷۶% در مورد آموزگاران به کار بردند.

بیش از نیمی (۵۳%) از پاسخ دهندگان که دارای فرزند کمتر از ۱۷ سال هستند آرزو می کنند آنها مدرکی دانشگاهی به دست بیاورند و یک چهارم (۲۶%) پاسخ دهندگان به یک مدرک تحصیلات کولژ بسنده می کنند، ۱۳% نیز به یک مدرک آموزش حرفه ای.

این آموزش حرفه ای آنقدرها محبوب نیست، این اظهارتاسف بار رئیس شبکه موفقیت مونترال، ژیل پتی کلرک است که ترجیح می دهد افراد بیشتری به آن به مثابه یک “مسیر سلطنتی” نگاه کنند و نه یک مسیر بن بست.

کارشناسان گردآمده در کنفرانس مطبوعاتی اظهار می کنند از بابت به رسیدن به هدف تعیین شده، متقاعد شده اند: فراغت از تحصیل ۸۰ درصدی در سال ۲۰۲۰. این واقعیت که این معیار سنجش در مونترال به کار افتاده، و فشارسنجی برای کبک به شمار می رود، از نظر آنان خوش یمن است. تحقیق شرکت لژه از ۱۲ سپتامبر تا ۱۴ اکتبر بر روی اینترنت و در مورد ۳۰۲۵ فرد بین ۱۵ سال و بیشتر در سراسر کبک انجام شد. این تحقیق دارای حاشیه خطا نبود.

منبع: روزنامه لودووار، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳