انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رازهای هفت گانه کلیساس شرق آشوری – قسمت دوم

راز کهانت

کهنوتا / kahnouta / راز دست گذاری خادمان کلیسا است. این واژه با کاهن ریشه مشترکی دارد. آشوری‌ها معتقدند اولین کاهن، حضرت عیسی(ع) بود چرا که او اولین رابط بین انسان و خدا گردید‌(اطلاع رسان شماره، ۳).

این رسم به اوایل مسیحیت باز می‌گردد. در اعمال رسولان نقل شده که با افزایش تعداد مسیحیان، اختلافاتی بین آن ها ایجاد شد. مسیحیان یونانی زبان گله می‌کردند که به بیوه زنان آن ها کمتر از بیوه زنان عبری توجه می‌شود. از این رو ۱۲ حواری تصمیم گرفتند ۷ نفر را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند که مانع بروز اختلاف در بین نوایمانان گردند. پس از گزینش این افراد،“ رسولان برایشان دعا کرده دست بر سرشان گذاشتند و برکت دادند”(باب ۶ ،آیات ۱ الی ۷) این رسم بعدها تکرار شد و هرگاه رسولی یا فردی برای انجام عملی برگزیده می‌شد، مراسم دست گذاری توسط افراد واجد صلاحیت برگزار می‌گردید. البته پیش از این پولس و برنابا توسط روح القدس دستگذاری شده و برای تبلیغ دین مسیح (ع) راهی سفر شدند(اعمال رسولان، باب ۱۳ . آیات ۱ الی ۴) .این دستگذاری جنبه‌ای فرا عینی داشته و فقط از سوی دین باوران مسیحی مورد قبول است اما این سنت به طور یک امر دینی ادامه یافت و در حال حاضر وقتی قرار است فردی دریک سمت کلیسایی مورد قبول واقع شود توسط بزرگان کلیسا دستگذاری می‌شود. این راز که خاص مردان است به پذیرنده فیض وقف زندگی و خدمت کردن به دیگران را می‌دهد. آن چنان که مسیح چنین کرد (اطلاع رسان شماره ،۳)در صورتی که صلاحیت یک شخص برای دستیابی به یک رتبه کلیسایی تایید شود، مراسم دستگذاری وی برگزار می‌گردد. معمولاً دستگذاری‌ها را اسقف به بالا انجام می‌دهد. مثلاً یک کشیش نمی‌تواند شماسی را دستگذاری کند. برای دستگذاری یک کشیش فقط یک اسقف کفایت می‌کند اما در دستگذاری یک اسقف وجود سه اسقف یا یک متراپولید (سر اسقف) لازم است. در مورد اسقف، حتماً باید متراپولید پیش از دستگذاری تحقیقات لازم را انجام داده باشد(اطلاع رسانان شماره، ۲و۴).

مراسم دستگذاری، در جمع روحانیون دینی برگزار می‌شود. و کمتر افراد عادی در آن شرکت دارند. خوردن شراب مقدس در این مراسم مرسوم است. معمولاً اسقف با خواندن دعاهایی از کتاب مقدس، سر فرد پذیرنده را لمس می‌کند. (در حالیکه یک دستش بر سر فرد پذیرنده است، دعا را می‌خواند). و سپس مقداری شراب مقدس به فرد می‌نوشاند. مراسم پوشاندن لباس متناسب با رتبه فرد و همچنین بستن کمربند ویژه خدمت گذاری نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. علاوه بر افراد، کلیسای تا زه تاسیس نیز دستگذاری می‌شود کلیسا بدن مسیح (ع) است چرا که او تمام اعمال خویش را به کمک بدنش انجام می‌داد. بنابراین کلیسا در کهانت همچون مسیح (ع) است. هر گاه کلیسای جدیدی تاسیس شود پیش از آغاز به کار مراسم دستگذاری و تقدیس آن توسط یک اسقف اجرا می شود. نحوه دستگذاری نیز تقریباً شبیه خادمان کلیسا است اما در اینجا کشیش دست خود را در قسمت مذبح قرار می‌دهد و دعاهایی از کتاب مقدس را قرائت می‌کند(اطلاع رسانان شماره ، ۲ ،۳ ،۴ )

راز تعمید

آشوری‌ها به آن مامودی تا /mamoudita / می‌گویند. راز تعمید به فرد فیض مسیحی شدن را اعطا می‌کند. که در آن فرد هم از طریق فرزند خدا مسیح (ع) و هم فرزندان کلیسا (خادمان کلیسا) مقدس می شود. در انجیل یوحنا، تعمید به تولد دوباره تشبیه شده است(اطلاع رسان ،۳)

اولین مسیحی که غسل تعمید دریافت کرد، حضرت مسیح (ع ) بود. او در کنار رود اردن توسط یحیی تعمید دهنده، یحیی نبی – شستشو داده شد (متی، باب سوم، آیات ۱۳ الی ۱۷). بقیه یاران و حواریان مسیح نیز اغلب توسط یحیی، تعمید یافتند. بنابراین یکی از شرط های مهم مسیحی شدن، غسل تعمید گرفتن است. در ابتدا شخص خاصی متولی این امر نبود و هر ایمان داری می‌توانست دیگری را شستشو دهد ولی کم کم قوانین ویژه‌ای برای دریافت غسل تعمید توسط کلیسا تدوین شد (میلر، ۱۱۵ : ۱۹۳۱). تعمید معمولاً در عید قیام مسیح و پنطیکاست صورت می گرفت و مخصوص بزرگسالان بود. فرد جامه سپیدی بر تن می کرد و بعد از این که سه بار در آب فرو می رفت (به نام پدر، پسر و روح القدس با روغن مقدس بر سینه او علامت صلیب کشیده می شد و به این ترتیب فرد در مراسم عشاء ربانی شرکت می‌کرد) (همان، ۱۱۴ ؛ناس، ۴۱۷ و۴۱۶ : ۱۳۴۸).

از منظر آشوری‌ها ، تعمید باب مسیحیت است. فرد زمانی مسیحی می‌شود که حتماً تعمید گرفته باشد یعنی از زمانی که یک نفر بتواند مسیحی شود چه کوچک و چه بزرگ، او را تعمید می‌دهند. معمولاً تعمید توسط یک کشیش انجام می‌شود (اطلاع رسان شماره، ۴).

امروزه از سنین کودکی برای بچه پدر و مادرخوب یا همان پدر و مادر خوانده تعیین می‌شود. این فرد موظف است در صورتی که پدر و مادر واقعی کودک در تعلیم ایمانی کودک برای مسیحی شدن اهمال کنند او را آموزش دهد. در حال حاضر اکثر کودکان قبل از یک سالگی غسل تعمید می گیرند(اطلاع رسان شماره، ۱۰ ). پیش از شروع مراسم تعمید، کشیش با دعا کردن به نام عیسی مسیح (ع) که برصلیب جان داد از عناصر پلید و شیطان می‌خواهد فرد تعمید گیرنده را ترک کنند. بنابراین شرط اولیه تعمید یافتن اقرار به ایمان است. اگر فرد بزرگسال باشد خود این اقرار را می‌کند، در غیر این صورت والدین بچه تعهد به دین مندی و اعتقاد مسیح (ع ) را اعلام می‌کنند. سپس کشیش در کنار حوضچه تعمید بخش هایی از انجیل را که مربوط به تعمید حضرت مسیح (ع) توسط یحیی و فرو آمدن کبوتر (نشان نزول روح القدس ) است، ذکر می‌کند. با این اوراد، روح القدس بر آب نزول می کرد و آن را تقدیس می‌کند. بدیهی است که آب تعمید، یک آب معمولی است که از این طریق بر آن نماز خوانده می‌شود. بعد فرد لباس هایش را در می‌آورد و توسط کشیش با روغن مقدس تدهین می‌شود. روغن نیز از دیگر نشانه‌های نزول روح القدس است. تقریباً فقط بخش های خاصی از بدن کودک مثل دست ها و پاها، سینه و پیشانی با روغن مسح می‌شود اما بهتر است بدن وی به طور کامل روغن مالیده شود. سپس فرد یا کودک را به طور کامل داخل آب برده می شود و این نشانه حضور سه روزه مسیح (ع) در خاک است هم چنین کودک سه بار به نام پدر، پسر و روح القدس در آب فرو می‌رود. که به نوعی فرو شدن او در آب و خروجش، نماد مرگ در یک دوره زندگی و حیات یافتن در زندگی جدید است.مسح بدن کودک در کلیسا به راز تثبیت مشهور است. که فیض استوار ماندن و ثابت شدن در ایمان مسیحی تا آخرین لحظه را به فرد عطا می‌کند و این قوت را در فرد ایجاد می‌کند که حاضرباشد خونش را نیز به خاطر مسیح بریزد (اطلاع رسانان شماره ، ۲ ،۳ ، ۴)

معمول است که برای کودک لباس سفیدی تهیه می‌کنند. البته اگر این مساُله ممکن نشد از پارچه تازه برای او لباس مناسبی می‌دوزند. کودک فقط پس ازغسل گرفتن، می‌تواند نام شناسنامه‌ای بیابد و نامش در دفاتر رسمی ثبت گردد. معمولاً پس از پایان مراسم در کلیسا حاضرین با شیرینی و شکلات پذیرایی می‌شوند. (اطلاع رسان شماره ، ۱۱ و۱۰ م .ش)

پس از پایان مراسم کلیسا معمولاً افراد در منزل خود جشنی را برگزار می‌کنند که وسعت آن تابعی از شرایط اقتصادی فرد است. برخی با ناهار یا شام از افراد پذیرایی می‌کنند و برخی نیز به یک عصرانه مختصر اکتفا می‌‌کنند ولی مرسوم است که اغلب خانواده‌ها در پایان مراسم به دعوت شدگان مجسمه‌ای هدیه می‌کنند. نوع مجسمه با توجه به جنسیت کودک تعیین می‌شود. یعنی مجسمه پسر وقتی فرزند پسر باشد به میهمانان اعطا می‌شود و بر عکس (اطلاع رسانان شماره ،۱۸،۲۰،۱۱)