انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگاه اینترنتی «محمد رضا درویشی» در انسان شناسی و فرهنگ

محمد رضا درویشی (متولد ۱۳۳۴)، پژوهشگر، اتنوموزیکولوگ، آهنگسار و از مهم ترین گرد آورندگان و تحلیل گران موسیقی اقوام ایران، چهره ای بسیار شناخته شده است که پیش از این پرونده ای ویژه او در بخش پرونده های انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده است. درویشی در سنتی قرار می گیرد که پس از محمد مسعودیه و فوزیه مجد، از ابتدای سال های دهه ۱۳۶۰، به صورت پیگیر تا امروز بر موسیقی اقوام ایرانی کار کرده است و از جمله آثار او افزون بر ده ها آلبوم موسیقی می توان به دو جلد دائره المعارف سازهای ایرانی اشاره کرد که در آنها کاری عظیم که شاید یک موسسه بزرگ دولتی با ده ها متخصص نیز از عهده آن بر نمی آمد به وسیله یک فرد انجام گرفته است: فردی که چون درویشی بیش از سی سال از عمر خود را در سخت ترین شرایط روستا به روستا سفر کرد و سنت های موسیقیایی این کشور را به ثبت تصویری و صوتی رساند و بر آنها تحقیق و پژوهش کرد. درویشی همچنین در آهنگسازی از جمله ساخت موسیقی فیلم تجربه ای گرانقدر دارد.

پیوستن محمد رضا درویشی به انسان شناسی و فرهنگ، به عنوان مشاور ارشد گروه صدا و موسیقی، سرآغاز گشایش بخش جدیدی در وبگاه ما نیز هست و آن بخشی است که به درگاه های اینترنتی شخصیت های حقیقی حامی انسان شناسی و فرهنگ اختصاص خواهد داشت. در این بخش شخصیت هایی که مشاور ارشد علمی ما به شمار می آیند و برخی از مدیران ما که از مهم ترین پیشکسوتان در حوزه های مربوط به خود هستند هر یک درگاهی ویژه خواهند داشت که دسترسی به سایت های تخصصی آنها و پیوندهای مربوط به زندگی و آثارشان را ممکن می کند. این برنامه همچنین بخشی از پروژه تاریخ فرهنگ ایران مدرن نیز به حساب می آید که در آن از جمله با هر یک از این کنشگران مهم تاریخ فرهنگی کشور مصاحبه های طولانی به انجام رسیده است و به تدریج منتشر خواهد شد. درگاه محمد رضا درویشی بزودی در انسان شناسی و فرهنگ، دسترسی به تمام آثار و مطالب و نوشته های او را برای علاقمندان ممکن می کند. این درگاه با چندین درگاه دیگر از شخصیت های همکار انسان شانسی و فرهنگ، به فاصله کوتاهی تکمیل خواهد شد.

پرونده ی «محمد رضا درویشی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/16612

 

گروه صدا وموسیقی در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/branches_music_sound