انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره ی کتاب راهنمای فرهنگ تصویری

یان هیوود و باری ساندیول برگردان نسرین ریاحی پور

فرهنگ تصویری، بازتابی از چگونگی مطالعه ی فرهنگ انسان که به شکل روز افزون و بارزی به راه های تصویری اندیشیدن و روش های تحقیق وابسته است؛ به یکی از پویا ترین زمینه های دانش پژوهی تبدیل شده است. گرداوری پژوهشگران بین المللی پیشتاز برای ارزیابی همه ی جنبه های فرهنگ تصویری صورت گرفته است و کتاب راهنما به مرور جامع و معتبر موضوع یاری می رساند. کتاب محدوده ی خارق العاده ای از رشته هایی که در حال حاضر درگیر مطالعه ی تصویری هستند؛ مانند: فیلم و عکس، تلویزیون، مد، هنرهای تجسمی، رسانه های دیجیتال، جغرافیا، فلسفه، معماری، فرهنگ مادی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و تاریخ هنر را پذیرا شده و در طول کتاب به ماهیت میان رشته ای بسیاری از سوالات کلیدی مطرح شده درباره ی دیجیتالی شدن، جهانی شدن، فرهنگ سایبری، نظارت، نمایش و نقش هنر پاسخ داده شده است.

کتاب، خوانندگان تازه وارد و هم چنین پژوهشگران با تجربه را به مسائل، موضوعات و پرسش هایی که از ابتدای هزاره ی جدید در مطالعه ی فرهنگ تصویری پدیدار شده؛ راهنمایی و جسارت، هیجان و نشاط موضوع را منتقل می کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار عمومی نویسندگان

رویکردهای انتقادی به مطالعه ی فرهنگ تصویری: پیشگفتاری درباره ی کتاب

بخش نخست: تاریخچه و دیدگاه نظری

سخن نخست

۱)چهارچوب عمده ی نظری در فرهنگ تصویری مارگارت دیکو ویتسکایا (دکترا از دانشگاه کلمبیا، ایالات متحده آمریکا)

۲) به سوی مطالعات تصویری تازه و زیبایی شناسی: نظریه پردازی کردن برنامه ها( کاترین ام ساسلوف، دانشگاه انگلیسی کلمبیا، کانادا)

۳)روش های زمینه ای بازبینی شده ی مدرنیته، مارتین جی (دانشگاه کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا)

۴)پدیدارشناسی و سایه ی آن: تصویری در اواخر کار مرلوپنتی، مایکل گاردینر(دانشگاه وسترن انتاریو، کانادا)

۵)زیبایی شناسی هرمنوتیکی و یک بالش تصویری، نیکلاس دیوی( دانشگاه داندی انگلستان)

بخش دو: هنر و تصویری

پیشگفتار نویسندگان

۶)فرهنگ تصویری و هنر معاصر: تولیدعکس، صورت بندی شی؟ رابین مارینر( دانشگاه بث اسپا انگلستان)

۷)ورای موزه شناسی: ایجاد احساس انسانی به واسطه ی ابزار، دونالد پرزیسی( دانشگاه یو سی ال ای امریکا)
۸)کوبیسم و برانگیختن نمادین: یک فضای عملی، شی و بازنمایی، ایان هیوود ( دانشگاه لانکستر انگلستان)

۹) بازتولید طبیعت: تجربه ی تصویری از کوهنوردی اولیه، سیمون باینبریج (دانشگاه لنکستر، انگلستان)

۱۰)کار در خیابان: هنر خیابانی و فرهنگ تصویری ، مارتین ایروین (دانشگاه جورج تاون، ایالات متحده آمریکا)

بخش سه: زیبایی شناسی، سیاست و فرهنگ تصویری

پیشگفتار نویسندگان

۱۱) جامعه شناسی نظارت: سیاست، ترور، هوس، روی بوین (هیئت تحریریه اجرایی، نظری، فرهنگ و جامعه)

۱۲) هنر، فمینیسم و فرهنگ تصویری لیزا کارترایت (دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا)

۱۳)آگاهی تصویری: تاثیر رسانه های جدید در توانایی خواندن و نوشتن، نانسی روث ( دانشگاه کالج فلموث انگلستان)

۱۴)”دیکتاتوری چشم” : هانری لوفور در چشم انداز، فضا و مدرنیته، مایکل گاردینر( دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا)

۱۵)اختلاط کوبیست و فرهنگ تصویری: نمایش و سیاست، یان هی وود( دانشگاه لنکستر انگلستان)

بخش چهار: اقدامات و نهاد های فرهنگ تصویری

پیشگفتار نویسندگان

۱۶)نگاهی برنده: مطالعات مد، مالکوم بارنارد (دانشگاه لافبورو انگلستان)

۱۷)دیدن مسائل: درک فرهنگ مادی، تیم دنت ( دانشگاه لنکستر انگلستان)

۱۸)عکاسی و فرهنگ تصویری ، فیونا سامرز (دانشگاه لنکستر انگلستان)

۱۹) تلویزیون به عنوان یک رسانه ی تصویری جهانی، کریستین گورتن ( دانشگاه یورک انگلستان)

۲۰)فیلم و فرهنگ تصویری، اندرو اسپایسر (دانشگاه غرب انگلیس)

۲۱)تصور عمل گرایانه: ارتباط زیبایی شناسی، مادیت و فرهنگ در چشم انداز عمل کرد معماری، کاترین مور (مشاور، آمریکا)

۲۲)تصاویر و اطلاعات در فرهنگ مصرف، مارتین هند( دانشگاه کویین کانادا)

بخش پنجم: توسعه در زمینه ی فرهنگ دیداری

پیشگفتار نویسندگان

۲۳)پرسش از روش: عملکرد، بازتاب پذیری و نقد در مطالعات فرهنگ تصویری ، گیلیان رز( دانشگاه اوپن، انگلستان)

۲۴)هنر دیجیتال و فرهنگ تصویری ، چارلی گر (دانشگاه لنکستر، انگلستان)

۲۵)دیجیتالی شدن، تصویر سازی و برنامه ی توصیفی در جامعه شناسی معاصر، راجر باروز (دانشگاه یورک، انگلستان)

۲۶)عمل مبتنی بر روش های خلاق و تصویری در تحقیقات اجتماعی، دیوید گانتلت و فاطمه اعوان (هر دو دانشگاه وست مینستر، انگلستان)

۲۷)علم اعصاب و ماهیت فرهنگ تصویری ، جان اونیانس، هلن اندرسون و کاجسا برگ (همه دانشگاه شرق آنجلیا، انگلستان)

۲۸)باز تجسم انسان شناسی از طریق چشمی لنز مردم نگار، دیوید هاوز (دانشگاه کونکوردیا، کانادا)

۲۹)هفت پایان نامه در فرهنگ تصویری: به سوی یک پارادایم بازتابی_ انتقادی برای مطالعات تصویری جدید، بری سندی ول (دانشگاه یورک، انگلستان)

۳۰)نگاشتن حوزه ی تصویری : یک راهنمای کتاب شناسی، بری سندی ول (دانشگاه یورک، انگلستان)

منبع:

Heywood, Ian and Barry Sandywell (2014) The Handbook of Visual Culture, Berg Publishers

(http://www.bloomsbury.com/uk/the-handbook-of-visual-culture-9781847885753/) accessed 9 May 2015.

nasrinriahi30@yahoo.com