انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

توسعه «میهن عربی» از نگاه سعدالدین ابراهیم

سعدالدین ابراهیم جامعه شناس مصری متولد ۱۹۳۸ است. او که در فضای آمریکایی تحصیل کرده و دکترایش را در گریش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه واشنگتن گرفته است هم اکنون استاد گروه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره و رئیس هیأت مدیره مرکز مطالعات توسعه ابن خلدون است وی از جمله متفکرانی است که رویای “کشور عربی” را در آثار خود تعقیب می کند.

در فایل پاورپوینت ضمیمه، پنج اثر از کتاب های وی معرفی شده است و سپس درباره جمع بندی ابراهیم از روند توسعه در کشور مصر بحث شده است.

پیوست اندازه
فایل ۲۲۹۶۵.pptx 1.11 MB