انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی ارتقاء کیفیت فضای شهری از طریق بازآفرینی بافت­های فرسوده شهر ساری

بررسی ارتقاء کیفیت فضای شهری از طریق بازآفرینی بافت­های فرسوده شهر ساری (با مطالعه­ موردی تاثیربوستان ولایت بر محله سبزه میدان ساری)

 

چکیده

یکی از اهداف راهبردی ارتقاء کیفیت محیط های شهری تقویت و گسترش فضای شهری مناسب، فعال، پویا و سرزنده است که همواره در صدر کار طراحان شهری قرار دارد. امروزه فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره­ی شهرها به حساب می­آیند. فضای سبز عمومی یا همان بوستان ها تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و زیباسازی سطح شهر خواهد داشت.
وجود مجموعه های فرهنگی-اجتماعی علاوه برقابل زیست نمودن شهرها خدمات اجتماعی و فیزیولوژیکی رافراهم می کنند که در زیست پذیر نمودن شهرها اهمیت بسیاری دارند. با افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن افزایش نیاز به خدمات شهری، تغییرات چشمگیری در بسیاری از محله های دارای بافت های قدیمی با کاربری جدید به وجود آمد. از جمله مهم ترین این فضاها در شهر ساری می­توان از بوستان ولایت نام برد که با تغییر کاربری و تکیه بر الگوی باغ ایرانی ضمن تبدیلِ فضای پادگانی و بافتی فرسوده به بزرگترین مجموعه فرهنگی اجتماعی شمال کشور، باعث افزایش نشاط در جامعه نیز گردید.

روش انجام این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است و رویکردی توصیفی دارد. همچنین در این مطالعه سعی شده است تا با توجه به فضای فرهنگی ایجاد شده در شهر ساری، به بررسی تأثیر این بوستان بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بافت اطراف آن و نقش آنها در پیشبرد زیباسازی فضاهای شهری پرداخته شود.

 

واژگان کلیدی: کیفیت فضای شهری، بافت فرسوده، بازآفرینی، سبزه میدان، بوستان ولایت

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید.

samareh-rezaei-paper