انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بدرود با منوچهر مرزبانیان

منوچهر مرزبانیان، یکی از اولین همکاران سایت ما، پس از بیماری ای طولانی، روز جمعه اول فوریه جهان ما را ترک کرد. او از سال ٢٠٠۴ ، زمانی که نماینده سازمان ملل متحد در یکی از بخش‌های کوسوو بود، همکاری با سایت لوموند دیپلماتیک را با ترجمه مقاله‌های «مانیفستی برای تاریخ» نوشته اریک هابسبام و «درباره منشاء لائیسیته» نوشته الن گرش آغاز کرد.

در طی نزدیک به پانزده سال ، او ۴٢١ مقاله ، شماره ویژه نوعی نگاه در باره هنرمندان :«هنرمندان اهلی شده، یا طاغی و آشوبگر » ، یک داستان کوتاه و کتاب های « گفتاری در شناخت فاشیسم» و « هیروشیما ۶ اوت ١٩۴۵ ساعت ٨ و پانزده دقیقه » را ترجمه کرد.فکر ترجمه این کتاب از ترجمه مقاله‌ای درباره هیروشیما نوشته جان هرسی بوجود آمد. بدنبال ترجمه این مقاله آقای مرزبانیان بشدت متأثر شد و در مکاتباتش تکیه می‌کرد که تا چه اندازه وحشیگری بشری علی‌رغم گفتارهای زیبا ،آنچنان که خود او شاهد آن در کوسوو بود، همچنان ادامه دارد.

سال‌ها بگریستم با چشم جان

تانگرید هیچ چشمی در جهان

وین جهان دردمند تیره روز

می تپد در اشک وخون خود هنوز

در دسامبر ٢٠١۶، مقاله « نگاهی از درون » را نوشت که درآن با تکیه به تجربه طولانی کارش در سازمان ملل متحد، کارنامه کادرهای رهبری این نهاد را به نقد کشید. این مقابله پاسخی بود به مقاله جان زیگلر ،«بطرس بطرس غالی، خاری در چشم و استخوانی در گلوی امریکا» که در همان شماره منتشر شده بود و در آن زیگلر از کارنامه بطرس بطرس غالی دفاع کرده بود.

در آخرین نامه الکترونیکی ، در ششم ژانویه ٢٠١٩ رسیدن لحظه جدائی را این چنین ناگزیر می‌دید :

دوست عزیز، از محبت های شما بسیار ممنونم. سه سالیست که بیماری صعب العلاجی مرا ازپا درانداخته است و روزگارم را بین تیغ خونریز جراحان و چند صباحی آرمیدن در خانه خلاصه کرده. ناچار‌باآرزوی موفقیت بسیار به شما درود و بدرود می‌گویم.

دوست عزیز برای من آشنایی با شما و قریب پانزده سال کار ترجمه برای لوموند دیپلوماتیک که در غروبی دلگیر در شهر از هم دریده مترویثا در کسوو آغاز گردید فرصت مغتنمی بود که بسیار از ان آموختم. امیدوارم این ابتکارفرهنگی شما و یارانتان ادامه یابد و به قول برتولت برشت مارا به مهربانی بیاد آرید ».

ما از سوی همکاران لوموند دیپلماتیک به باربارا ، همسر آقای مرزبانیان تسلیت می گوئیم. و یاد این یار مهربان را گرامی می‌داریم و شما را به خوانندن گزیده ای از مقالات ایشان دعوت می کنیم.

 

انسان شناسی و فرهنگ هرچند متاسفانه دیر باخبر شده است، اما این ضایعه را تسلیت می گوید.

انسان شناسی و فرهنگ همکار رسمی لوموند دیپلماتیک فارسی است.