انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران ( ۲۵ ) پی یر بسنیه

پی یر بسنیه ‎(Pierre Bessaignet) جامعه شناس شناس فرانسوی، از اندیشمندانی به شمار می رود که درباره ایران خصوصا شاهوسنهای دشت مغان و تا اندازه ای نیز منطقه فرهنگی گیلان به تحقیق پرداخته است.

وی در دهه ۱۹۵۰ به تحقیقات میدانی در اندونزی و شبه قاره هند خصوصا بنگلادش به تحقیق پرداخت که حاصل آن تالیفاتی درباره این منطقه است. او بعدها به مقام استادی در دانشگاه نیس/فرانسه رسید. وی در عین حال ریاست موسسه مطالعات و تحقیقات میان فرهنگی این دانشگاه (Institut d’études et de recherche interculturelle (IDERIC) de Nice را نیز بر عهده داشت. از دیگر مسئولیتهای او می توان به ریاست کمیته مطالعاتی درباره نژادپرستی، ملی گرایی و روابط قومی در انجمن بین المللی جامعه شناسان در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ اشاره کرد. تحقیقات میدانی بسنیه در ایران، به دوران حضور وی در ایران به عنوان کارشناس سازمان یونسکو برای آموزش دانشجویان علوم اجتماعی ایران طبق برنامه کمک فنی سازمان ملل متحد بازمی گردد. در طی این دوره، بسنیه یک سال در ایران اقامت داشت که طی آن به تدریس روش تحقیق انسان شناسی و نیز تحقیق در میان شاهسونهای دشت مغان و منطقه فرهنگی گیلان پرداخت. ثمره این آموزشها کتاب موجز او درباره روش انسان شناسی گردید که مجموعه شش سخنرانی وی برای دانشجویان علوم اجتماعی ایران در اواخر سال ۱۳۳۹ است. این سخنرانیها در سال ۱۳۴۰ توسط موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی در تهران منتشر شد. این کتاب که احتمالا اولین کتاب در موضوع خود به زبان فارسی باشد، بدون شک تاثیر مهمی در تولیدات انسان شناختی در ایران داشته است.

آثار او درباره ایران :

۱ ) شاهسونها : نمونه ای از اسکان همراه با جابجاسازی فرهنگی

The Shahsavan: An Example of Settlement Accompanied by Cultural Transplantation. Institute of Social Science Research, University of Tehran. Tehran.1960
این اثر درباره مسائل اسکان کوچروان شبان شاهسون دشت مغان و برنامه اسکان این عشایر همراه با جابجایی فرهنگی آن است که در سال ۱۳۳۹ توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ۳۲ صفحه به صورت محدود انتشار یافت.

۲ ) طریقه ازدواج در میان شاهسونهای دشت مغان
ترجمه ظفردخت اردلان، تهران،‏ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۳۹، ۱۷ ص
Le Systeme dens Mariages Chez Les Shah-Savans de Moghan , 1961, 17 p.

۳ ) باستان شناسی جوامع اولیه کشاورزی و مردم شناسی عشایر ایران
تهران،‏ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۳۹، ۹ ص، به زبان انگلیسی
Archeology of the First Agricultural Communities and Ethnology of Actual Tribes of Iran, ISSR, 1960

۴ ) ‏بررسی دهکده های ایران به وسیله عکس برداری
ترجمه ظفردخت اردلان، تهران،‏ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۰، ۲۳ ص، به زبان فرانسه- فارسی
L`Etudes Socilogique des Villages du Guilan Par la Methode la Photographie , 1961

منبع کتاب :
بسنیه، پی یر ، ۱۳۴۰، روش مردم شناسی، همکاری و ترجمه علیمحمد کاردان، تهران : موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشکده ادبیات

سایت انجمن بین المللی جامعه شناسان
http://www.isa-sociology.org

توضیح خارج از متن : در منابع همه جا وی را به عنوان ” جامعه شناس ” ثبت کرده اند که همین عنوان نیز برای او ثبت گردید.