انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره جدید مجله جهان کتاب

شماره جدید مجله جهان کتاب در سال ۱۳۹۹ منتشر شد. این شماره که بازه فروردین تا خرداد ماه را دربرگیر می‌گیرد، ۳۷۱ – ۳۷۳مین شماره جهان کتاب است. در زیر می‌توان فهرست این شماره را مطالعه کرد. انسان‌شناسی و فرهنگ در همکاری با جهان کتاب تعدادی از یادداشت‌های این شماره را در هفته‌های آتی منتشر خواهد کرد.

فهرست:

عصر بی‌گناهی / پرویز دوائی

خرگوش‌های سفید / لئونورا کارینگتون، ترجمه پرتو شریعتمداری

*

جهان اسلام و آلمان نازی / کاوه بیات

چهره‌هایی از تاریخ و فرهنگ ایران / طلیعه خادمیان

تحقیق جادویی / کامران سپهران

نقد ادبی از دریچه ایدئولوژی / مهری‌سادات آرامی – محمد محمودی

اثری نوظهور در فرهنگ‌نویسی / رضا چگینی

رمانی که فصل اوّل آن افتاده است / حسن میرعابدینی

داستان یا روایت ادبی؟ / مریم سیّدان

مادرِ اصفهان / آرش اخوّت

سبک زندگی ما: زیستن در «موقعیت اضطراب» / زری نعیمی

نامه‌هایی برای عروسک گم‌شده / سوری احمدلو

غوّاصی در اقیانوس / کاظم حافظیان رضوی

قسم به کلمه / فرزاد کریمی

مسئله عشق / پیام رنجبران

گزارش پرشور از یک زندگی / بهناز علی‌پور گسکری

ایستادن بر لبه ویرانی / معصومه علی‌اکبری

المطابقه و الاختلاف / فاروق نجم‌الدین

فلسفه مارکس از نگاهی دیگر / بهرام صداقت‌پیشه

*

نمونه‌ای از تداوم در شکل بیرونی شعر / کامیار عابدی

اشتفان تسوایگ: نوشته‌های سیاسی / خاویر دولاپورته، ترجمه یاسمن مَنو

زیرپوست نشر (در گفت‌وگو با نوین دوستدار) / فاطمه احمدی – مهشید بحرینی

هزار و یک داستان / زری نعیمی

معرفی کوتاه

علم تجربی فارغ از مفروضات متافیزیکی نیست (پاسخ به یک نقد) / محمد جمالی – مرتضی خطیری یانه‌سری

پاسخ به یک نقد / ابوالفضل رجبی

بازمانده‌ای از بوی جوی مولیان / فرخ امیرفریار

به یاد علی‌اصغر سعیدی / فرخ امیرفریار

به یاد سیّد هادی خسروشاهی / کاوه بیات

تازه‌های بازار کتاب / فرخ امیرفریار

درگذشتگان