انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اعترافات مادی یک مرد مرده

لیلا پاپلی یزدی، مریم نعیمی

در سال ۲۰۰۸ دو ساختمان تاریخی قصر الغانم و دیوانیه در شهر کویته پایتخت کشور کویت توسط نگارندگان مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. دو بنای مذکور در جنگ خلیج فارس تخریب شده و با توجه به شواهد موجود اوایل قرن بیستم را می توان به عنوان دوره ساخت بناهای یاد شده عنوان کرد. هر دو بنا به احتمال قوی به دستور شیخ خزعل حاکم وقت خوزستان ساخته شده و کاوش در آنها از نفوذ سبک های معماری ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس پرده بر می دارد. آنچه در پی می آید گزارش کاوش های باستان شناختی در بناهای یاد شده است.

برای خواندن این مقاله (به زبان انگلیسی) در زیر کلیک کنید:

برای مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید:

۶۷۵۴