انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اثرات استفاده از کفش: شکل و عملکرد پا درمیان بومیان پابرهنه والکرسی هند

کریستین دوت ترجمه و تلخیص: زهره انواری

شکل آناتومی پای انسان قبل و بعد از اختراع کفش با هم متفاوت است. به طوری‌که در گذشته با پابرهنه راه رفتن در طبیعت سازگار بوده است. پا دارای یک ساختار بسیار الاستیک است که کفش می‌تواند شکل و فرم آن‌را به راحتی تغییر دهد. مثال چینی‌هایی که پای بچه‌های خود را از کودکی با پاپوش‌های مخصوص می‌بندند (Sim-Fook and Hodgson, 1958). وتغییر فرم پای جمعیتی در انگلستان (Mays, 2005)از جمله مواردیست که گواه این تغییر است که مورد مطالعه قرار گرفته است. با عین حال تحقیق Frey et al در سال ۱۹۹۳ نشان می‌دهد که در آمریکا هشتاد درصد زنان تمایل دارند کفش‌هایی کوچک‌تر از پای خود به پا کنند و همین تحقیق نشان می دهد درهشتاد درصد نمونه‌های بررسی شده تغییر فرم مشاهده شده است. در همه این تحقیقات سوال اینست که آیا این تغییر، فرم پا از حالت اولیه و طبیعی خود خارج کرده است؟

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۸۹۹۱.doc 1.58 MB