انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اتم و جناب ارتشبد – داستان کودکان

امبرتو اکو برگردان: عاطفه اولیایی

یه روز یه اتم بود

یه ارتشبد بدی هم بود که همیشه لباس گلابتون دوزی شده می پوشید.

دنیا پر از اتمه

هر چیزی از اتم درست شده

اتم ها خیلی کوچکن،

و وقتی با هم جمع می شن

مولکول درست می کنند

که اونوقت همه چیزا رو درست می کنن.

مامانمون از اتم درست شده

شیر از اتم درست شده.

زنا از اتم درست شدن.

هوا از اتم درست شده.

آتش از اتم درست شده.

ما از اتم درست شدیم.

 

وقتی اتم ها با هم جورن، همه چی خوب کار می کنه.

زندگی هم با همین جور بودن اتما خوب می چرخه.

اما وقتی یه اتم له بشه

………

……..

( در صورت تمایل این متن را به طور کامل و با تصاویر در پیوست بخوانید)

۲۸۹۱۰