انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آیا برزیل واقعا برای امروز آماده است؟

کیریاکی کامنو برگردان حسام حسین زاده

نورها، آتش بازی ها، صورت های خندان، انرژی فوتبال، هوادارانی از سرتاسر دنیا، پخش برنامه های تلویزیونی و بازی های شگفت انگیز فوتبال. اما چه چیزی پشت همۀ این ها در حال اتفاق افتادن است؟ تنها چند ساعت پیش از مراسم افتتاحیه جام جهانی در برزیل، شمارش معکوس آغاز شده است و اولین مسابقه بین کشور میزبان و کرواسی است. برتی مطالعه این نوشته و مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید

۲۳۵۷۷