ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

ماخذشناسی در مطالعات حریم خصوصی


مهدیه محمدی
اگر چه نظامهای حقوقی در صدد حمایت از مرزهای خصوصی و تعیین مجازات برای نقض آن هستند اما لازم به ذکر است که مفهوم حریم خصوصی امری کاملا اجتماعی است که توسط عرف، فرهنگ،اعتقادات دینی و شرایط سیاسی-اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع تعیین می شود.مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی وانسان شناختی دارد که نشان می دهد چگونه افراد در فرهنگهای مختلف برای آن ارزش قائل شدند.حریم خصوصی مفهومی سیال است که امروز از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود،داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی،رهایی از نظارت های دیگران،حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها را شامل می شود. حق حریم خصوصی حق زندگی است با میل و سلیقه خود فرد و با حداقل مداخله و ورود دیگران. در واقع حقی است که بر اساس آن افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه به لحاظ کمی و کیفی می توانند از آنها اطلاعات داشته باشند.اگر چه نظام حقوقی هر کشور سعی در تعیین محدوده این حریم کرده است اما در تمامی کشور ها مرزهای این حریم ریشه در فرهنگ و نظام اجتماعی آن کشور دارد که از آن تحت عنوان نسبیت حریم خصوصی یاد می شود.
در اثار علمی اما نگاه متفاوت تری نسبت به حریم خصوصی وجود دارد. در رشته حقوق و زیر مجموعه حقوق خصوصی به طور مجزا به نظر قانون در رابطه با حریم خصوصی و نقض آن، مباحثی مطرح شده است.با توجه به اینکه رشته های مختلف به موضوع حریم خصوصی اشاره کردند، در فهرست زیر سعی شده است تنوع اثار لحاظ شود:

انصاری،یاقر(1386 )،حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت-
محسنی،فرید(1390 )، حریم خصوصی اطلاعاتی، تهران انتشارات» دانشگاه امام صادق-
اصلانی،حمیدرضا( 1389) حقوق فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات میزان-
-موسی زاده،ابراهیم(1391)، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، نگاهی به مفهوم و مبانی حق به حریم خصوصی در نظام عرفی و حقوقی
زارع،محمد حسین،مقاله دولت الکترونیک و حریم خصوصی-
-سروش،محمد( 1393)، مبانی حریم خصوصی بر اساس آموزه های اسلامی، تهران:انتشارات سمت
-باقر انصاري، «حريم خصوصي وحمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران» مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران شماره 66، زمستان 1383،
-عباس جعفري(1385) ، بررسي حق حريم خصوصي ، مجله تعالي حقوق، شماره اول، مهرماه
- نوري، محمد علي(1382) حقوق تجارت الکترونيکي، کتابخانه گنج دانش، تهران
- مژگان اثباتی، بررسی وضعیت حریم خصوصی ارتباطات در قوانین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی‌واحد تهران مرکزی، تهران، 1388
-محمود حکمت‌نیا، نظام حقوق زن، حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390
محمود صادقي، کرامت انساني؛ مبناي منع همانندسازي انسان در اسناد بين‌المللي، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، سال اول، شماره دوم و سوم، پاييز و زمستان 85
-عليرضا باقري، ملاحظات اخلاقي در همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه تحقيقات پزشکي، مجله ديابت و ليپيد ايران، ويژه نامه، دوره 4، 1385
- صفايي حسين(1351)، دوره مقدماتي حقوق مدني، تعهدات و قراردادها، ج 2، تهران، نشريه موسسه عالي حسابداري
-ره‌پيک،حسن(1390)، حقوق مسئوليت مدني و جبران‌ها، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات خرسندي
- نقيبي، سيد ابوالقاسم به نقل از مصطفي العوجي، القانون المدني (المسئوليه المدنيه)، ج2
-حسنعلي دروديان، جزوه حقوق مدني 4 (مسئوليت مدني)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيمسال دوم سال تحصيلي 70- 1369
-حسينعلي باي و بابك پور قهرماني(1388) بررسي فقهي حقوقي جرايم رايانه‌اي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي‌، چاپ اول
-برايان كين، جنبه‌هاي حقوقي فناوري ژن،‌ ترجمه رضا نخجواني و محمد علي نوري، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1384
- سيد ابوالقاسم نقيبي، حريم خصوصي در مناسبات و روابط اعضاي خانواده، تهران، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع)، سال پانزدهم، بهار و تابستان 1390

- عبدالحمید ابوالحمد(1374) مسئولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
لیلا سادات اسدی، حريم خصوصي كودك و حق والدين بر تربيت، نشريه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، سال چهاردهم، تابستان 88، شماره 50
مطهری،مرتضی(1361)، مسأله حجاب، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علميه قم، قم
کاتوزیان،درس(1371)، حقوق مدني، خانواده، شرکت سهامي انتشار، ج اول، تهران
آقمشهدي، فخرالدين اصغري ، جبران خسارت معنوي در حقوق ايران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران شماره 9 و 10، 1382
علي اصغر حاتمي، خسارات معنوی و شیوه‌های جبران آن در حقوق ایران، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 25، پاییز 1376و بهار 1377
عامری،زهرا( 1388) آسیب شناسی حق حریم خصوصی در قوانین ایران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
نگین وطن دوست،( 1389) مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
مکارم، سوده، پایان نامه مباني الزام دولت در دخالت در حريم خصوصي اشخاص1392،دانشکده حقوق دانشگاه تهران
شهشهانی ،مائده، پایان نامه حمايت از حريم خصوصي در جريان تحقيقات مقدماتي1386، گروه حقوق جزا دانشگاه تهران
نعمتی علی، چيستي و قلمرو حريم خصوصي در آموزه هاي اسلام 1389 دانشکده الهیات دانشکاه تهران
علی حسینی،همایون،پایان نامه حمايت از حريم خصوصي در فضاي مجازي در فقه و حقوق1394،دانشکده الیهات دانشگاه تهران

 


Mohammad Between, The Fundamental Human Rights: An Islamic Perspective, The International Journal Of Human Rights Vol.6.No.4.Spring 2002

Kenneth C. Laudon, Markets and Privacy, COMMUNICATIONS OF THE ACM Sept. 1996

Carolyn Doyle and Mirko Bagaric: The right to privacy: Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights, v.q.No.1

LRCHK(1968), Privacy: Regulating Surveillance and Interception of Communications, Consultation Paper
GAVISON,RUTH1980/PRIVACY AND THE LIMITS OF LAW.YALE LAW JORNAL.NO 89
: DECEW,JUDITH.PRIVACY.HTTP:PLATO.STANDFORD.EDU.
CF. Decew,Judith (1989), The Scope of Privacy in Law and Ethics, i: Law and Philosophy,vol. 5,No2. August.
Foord,Kate (2002), Defining Privacy,Victorian Law , princeton university press
Ronald B. Standler (1997), Privacy law in USA, Haward Broadcasting, Sep, P. 11.
- Coeriel and M.A.R. Aurik v.The Netherlands.( Communication No. 453/1991),
Sara Joseph, Jenny Schulz and Melissa Cosan, The international Covenant on Evil and Political Rights (case. Melissa and commentary) , Oxford University Press 2000,

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

مطالعه آیکونوگرافی نقشمایه‌های ترکیبی انسان‌حیوان ...
گفتمان‏های عمده فعالان زیست محیطی

Related Posts