ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

آرتاویلا، شهر مقدسجعفر سپهری

در‭ ‬دامنه‭ ‬كوه‌هاي‭ ‬غرب‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كهن‌ترين‭ ‬شهرهاي‭ ‬جهان،‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سرفرازترين‭ ‬شهرهاي‭ ‬ايران،‭ ‬استوار‭ ‬و‭ ‬پابرجاي‭ ‬ايستاده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬روزگاران‭ ‬كهن‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬همچون‭ ‬روح‭ ‬جاويدان‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دشمنان‭ ‬ستم‌پيشه‭ ‬تاريخ‭. ‬نه‭ ‬مغول‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬روس،‭ ‬نه‭ ‬رومي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تازي‭ ‬نتوانستند‭ ‬سرشت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬براندازند‭. ‬ساختار‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬كيانيان‭ ‬منسوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديواره‭ ‬گرداگرد‭ ‬پيرامون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كيخسرو‭ ‬برافراشت‭. ‬در‭ ‬دور‭ ‬نخستين‭ ‬دوره‭ ‬شكوفايي‭ ‬آرياييان،‭ ‬اورارتورها،‭ ‬شهري‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ارجمند‭ ‬بود‭. ‬پندارهاي‭ ‬نيك‭ ‬زرتشت‭ ‬پيامبر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬گسترش‭ ‬يافت‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‭ ‬"آرتاويلا"‭ ‬ناميده‭ ‬شد‭. ‬آرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬واژگان‭ ‬اردوان‭ ‬و‭ ‬اردشير‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‌خورد‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ويل‭ ‬و‭ ‬وين‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬شهر‭ ‬همچون‭ ‬پنجوين‭ (‬پنج‭ ‬شهر‭). ‬در‭ ‬دوران‭ ‬هخامنشيان‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اشكانيان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬شهر‭ ‬ساتراپي‭ ‬آذرآبادگان‭ ‬يا‭ ‬آتورپادگان‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پيروز‭ ‬ساساني‭ ‬بازسازي‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬اين‌رو‭ ‬به‌اذان‭ ‬‌پيروز‭ ‬و‭ ‬پيروزگرد‭ ‬هم‭ ‬ناميده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ستم‌پيشه‌گي‭ ‬امويان‭ ‬و‭ ‬عباسيان‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬از‭ ‬نخستين‭ ‬نبردجاي‌ها‭ ‬و‭ ‬رزم‌گاه‌هاي‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬استقلال‭ ‬ايرانيان‭ ‬باشد‭. ‬دلاور‭ ‬بزرگ‭ ‬ايراني،‭ ‬بابك‭ ‬خرمدين‭ ‬و‭ ‬ياران‭ ‬سرخ‌جامه‌اش‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬22‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬خليفه‌ها‭ ‬جنگيدند‭ ‬و‭ ‬مردانه‭ ‬جان‭ ‬نثار‭ ‬كردند‭. ‬از‭ ‬پس‭ ‬اين‭ ‬نبردها‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬فرمانروايان‭ ‬ايراني‭ ‬ساجيان‭ ‬و‭ ‬سالاريان،‭ ‬ديلمي‭ ‬مسافران،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬گوشه‭ ‬پرچم‭ ‬ايران‭ ‬مستقل‭ ‬را‭ ‬برافراشتند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬شهر‭ ‬گرفتار‭ ‬روس‌هاي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مغول‭ ‬خونخوار‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬داستان‭ ‬آن‭ ‬سرآمد‭ ‬خونريزي‭ ‬و‭ ‬سفاكي‭ ‬است‭.‬
صوفي‭ ‬بزرگ،‭ ‬فيروزشاه‭ ‬زرين‌تاج‭ (‬خورشيدكلاه‭) ‬نياي‭ ‬بزرگ‭ ‬خاندان‭ ‬صفوي‭ ‬از‭ ‬كردستان‭ ‬به‭ ‬اردبيل‭ ‬مهاجرت‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ايلخانيان،‭ ‬نواده‭ ‬او‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‌اردبيلي‭ ‬و‭ ‬نواده‭ ‬شيخ،‭ ‬خواجه‌علي‌سياهپوش‭ (‬سياووش‭) ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬آن‌جا‭ ‬را‭ ‬دارالعرفان،‭ ‬دارالامان‭ ‬و‭ ‬دارالارشاد‭ ‬نمودند‭. ‬اوج‭ ‬شكوفايي‭ ‬و‭ ‬بالندگي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬صفوي‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اشغال‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬متجاوزان‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ضعف‭ ‬صفويه،‭ ‬اين‭ ‬شمشير‭ ‬بران‭ ‬نادرشاه‭ ‬افشار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مام‭ ‬ميهن‭ ‬بازگرداند‭. ‬اردبيل‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مراكز‭ ‬مهم‭ ‬مشروطه‌خواهي‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬آسيب‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬روس‌ها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رسيد‭.‬

ساختارهاي‭ ‬باستاني
ستم‭ ‬و‭ ‬ويراني‭ ‬فراواني‭ ‬به‌ويژه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬روس‌ها‭ ‬بر‭ ‬يادمان‌هاي‭ ‬اردبيل‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬بي‌مهابا‭ ‬غارت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
يكي‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬برجاي‭ ‬مانده‭ ‬مسجدجمعه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬سلجوقي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬برجاي‭ ‬مسجدي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حضرت‭ ‬علي‭ (‬ع‭) ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬آن‭ ‬مسجد‭ ‬هم‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آتشكده‌اي‭ ‬بود‭ ‬سترگ،‭ ‬منسوب‭ ‬به‭ ‬زرتشت‭ ‬پيامبر‭.‬
مهم‌ترين‭ ‬ساختار‭ ‬باستاني‭ ‬اردبيل،‭ ‬آرامگاه‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‌اردبيلي‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬از‭ ‬شاهكارهاي‭ ‬معماري‭ ‬و‭ ‬كاشي‌كاري‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬اصلي‭ ‬ساختار،‭ ‬گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شيخ‌صدرالدين‌موسي‭ ‬فرزند‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‌اردبيلي‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
شيخ‌صفي‭ ‬در‭ ‬خانه‌اش،‭ ‬بله‭ ‬يوسف،‭ ‬كه‭ ‬بيرون‭ ‬از‭ ‬دروازه‭ ‬اسفريس‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬تك‭ ‬درخت‭ ‬بيد،‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬صفويه‭ ‬حياط‭ ‬ذوزنقه‌اي‌شكل،‭ ‬رواق،‭ ‬آرامگاه‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل،‭ ‬چيني‌خانه،‭ ‬مسجد‭ ‬جنت‌سرا،‭ ‬چراغ‌خانه،‭ ‬چله‌خانه،‭ ‬آرامگاه‭ ‬پادشاهان‭ ‬صفوي،‭ ‬شهيدگاه‭ ‬و‭ ... ‬در‭ ‬ميدان‭ ‬عالي‌قاپو‭ ‬ساخته‭ ‬شدند‭.‬
در‭ ‬محوطه‭ ‬صحن‭ ‬اصلي‭ ‬مجموعه،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬سنگ‭ ‬گور‭ ‬مرمرين‭ ‬مادر‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬صفوي،‭ ‬عالم‌شاه‭ ‬بيگم‭ (‬حليمه‭ ‬بيگم‭ ‬آغا‭)‬،‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬اصلي‭ ‬او‭ ‬"مارتا"‭ ‬بوده‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬مسيحي‭ ‬بودن‭ ‬او‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آرامگاه‭ ‬وي‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬اصلي‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬مارتا‭ ‬همسر‭ ‬شيخ‌حيدر،‭ ‬دختر‭ ‬اوزون‌حسن‭ ‬آق‌قويونلو‭ (‬نصير‭ ‬بايندر‭) ‬و‭ ‬دسپيناكاترينا‭ ‬دختر‭ ‬آخرين‭ ‬امپراتور‭ ‬ترابوزان‭ ‬روم،‭ ‬است‭. ‬مارتا‭ ‬سهم‭ ‬بزرگي‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسيدن‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬صفوي‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬او‭ ‬داشت‭. ‬مارتا‭ ‬نقشي‭ ‬ماندگار‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬دارد‭. (‬خاندان‭ ‬واپسين‭ ‬امپراتور‭ ‬بيزانس‭ ‬روم،‭ ‬ژان‭ ‬چهارم،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اشغال‭ ‬ترابوزان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬بايندريان‭ ‬پناهنده‭ ‬شدند‭. ‬دريچه‭ ‬گور‭ ‬تاج‭ ‬خانم،‭ ‬همسر‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شاه‌تهماسب‭ ‬در‭ ‬ديوار‭ ‬غربي‭ ‬حياط‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬سنگ‭ ‬آن‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬چيني‌خانه‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬فرماندهي‭ ‬2000‭ ‬زن‭ ‬رزم‌جوي‭ ‬جنگاور‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم‭ ‬همسر‭ ‬نخست‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬بود‭. ‬بهروزه‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬تاج‭ ‬خانم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نبرد‭ ‬اسير‭ ‬شدند‭. ‬با‭ ‬فداكاري‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم،‭ ‬تاج‭ ‬خانم‭ ‬از‭ ‬اردوي‭ ‬اسيران‭ ‬مي‌گريزد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارتش‭ ‬ايران‭ ‬مي‌رساند‭.‬

رواق‭ ‬يا‭ ‬قنديل‌خانه
اين‭ ‬ساختار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬تهماسب‭ ‬اول‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬تدريس‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬طبقه‭ ‬بالاي‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌يافته‭ ‬است‭. ‬پرچم‭ ‬جنگ‭ ‬چالدران‭ (‬چالِ‌ديران‭) ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬فرشي‭ ‬از‭ ‬زر‭ ‬و‭ ‬سيم‭ ‬با‭ ‬تاروپود‭ ‬ابريشم‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬32‭ ‬ميليون‭ ‬گره‭ ‬از‭ ‬نفيس‌ترين‭ ‬و‭ ‬گرانبهاترين‭ ‬فرش‌هاي‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬تصوير‭ ‬كامل‭ ‬قنديل‌خانه‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬گويي‭ ‬آيينه‌اي‭ ‬بوده‭ ‬بر‭ ‬زمين‭. ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬قاجار‭ ‬توسط‭ ‬يغماگران‭ ‬انگليسي‭ ‬به‭ ‬غارت‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬ويكتوريا‭ ‬و‭ ‬آلبرت‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ديگر‭ ‬آثار‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

شاه‌نشين
شاه‌نشين‭ ‬توسط‭ ‬پنجره‌هاي‭ ‬فلزي‭ ‬از‭ ‬رواق‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درب‭ ‬آن‭ ‬زماني‭ ‬با‭ ‬روكش‭ ‬زيبايي‭ ‬از‭ ‬زرناب‭ ‬پوشيده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬محل‭ ‬روپوش‌هاي‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬نگه‌داري‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭.‬

آرامگاه‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين
گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬شش‭ ‬متر‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬استوانه‭ ‬15‭ ‬متري‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬متر‭ ‬چوب‌كاري‭ ‬بسيار‭ ‬زيبا‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬آرامگاه‌هاي‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين،‭ ‬شيخ‭ ‬حيدر،‭ ‬شيخ‌صدرالدين‌موسي‭ ‬و‭ ‬شيخ‌ابراهيم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مكان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬صندوق‭ ‬منبت‌كاري‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬گور‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‭ ‬با‭ ‬تزيينات‭ ‬خاتم‭ ‬و‭ ‬گره‌چيني‭ ‬قوي،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاهكارهاي‭ ‬هنري‭ ‬ايران‭ ‬است‭.‬

آرامگاه‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل
كاشي‌هاي‭ ‬لاجوردي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬نقوشي‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬ورودي‭ ‬آرامگاه‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬جلوه‌گري‭ ‬مي‌كند‭. ‬سمت‭ ‬چپ‭ ‬ديوار‭ ‬پنجه‭ ‬انساني‭ ‬بر‭ ‬سنگ‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬معمول،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پنجه‌علي‭ ‬نمايان‭ ‬است‭. ‬كتيبه‌هاي‭ ‬پيرامون‭ ‬با‭ ‬خط‭ ‬ثلث‭ ‬اثر‭ ‬ماندگار‭ ‬علي‌رضا‭ ‬عباسي‭ ‬به‭ ‬يادگار‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬گور‭ ‬مرصع‭ ‬از‭ ‬خاتم‭ ‬و‭ ‬منبت‭ ‬عاج‭ ‬فيل‭ ‬و‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬چوب‭ ‬صندل‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬فيروزه‭ ‬و‭ ‬سيم‌هاي‭ ‬نقره‭ ‬آن‭ ‬جايگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مكاني‭ ‬اسرارآميز‭ ‬مبدل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭: ‬روس‌ها‭ ‬در‭ ‬ازاي‭ ‬واگذاري‭ ‬اين‭ ‬صندوق،‭ ‬وعده‭ ‬كشيدن‭ ‬راه‌آهن‭ ‬به‭ ‬شهرهاي‭ ‬مهم‭ ‬آذربايجان‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬بودند‭!‬
گنبدي‭ ‬كوچك‌تر‭ ‬از‭ ‬كاشي‌هاي‭ ‬فيروزه‌اي،‭ ‬سفيد،‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬مشكي‭ ‬و‭ ‬طوق‭ ‬زريني‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬چهار‭ ‬تيغه‭ ‬شمشير‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬گنبد،‭ ‬خودي‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭.‬

حرم‌خانه
گورهاي‭ ‬بانوان‭ ‬خاندان‭ ‬صفوي‭ ‬با‭ ‬دري‭ ‬سيمين‭ ‬از‭ ‬شاه‌نشين‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

چيني‌خانه
اين‭ ‬ساختار‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬نخستين‭ ‬موزه‭ ‬چيني‭ ‬جهان‭ ‬ناميد‭. ‬تالار‭ ‬مربع‌گوني‭ ‬با‭ ‬قطر‭ ‬18‭ ‬متر‭. ‬با‭ ‬گچ‌بري،‭ ‬نقاشي‭ ‬و‭ ‬طلاكاري‭ ‬بي‌مانند‭ ‬كه‭ ‬شاهكارهاي‭ ‬چيني‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جاي‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬چيني‌ها‭ ‬هديه‭ ‬خاقان‭ ‬چين‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬"شاهشاهان‭ ‬فرمانرواي‭ ‬ايران‌زمين"‭ ‬كه‭ ‬دگر‭ ‬باره‭ ‬جهان‌راه‭ ‬ابريشم‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬دوباره‌اي‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اروپايي‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كوتاه‭ ‬كرد‭.‬
گذشته‭ ‬از‭ ‬چيني‌ها،‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬موزه‌اي‭ ‬از‭ ‬هداياي‭ ‬پادشاهان‭ ‬و‭ ‬سلاطين‭ ‬و‭ ‬مريدان‭ ‬شيخ‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬400‭ ‬سال‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬و‭ ‬پنجره‌هاي‭ ‬زرين‭ ‬و‭ ‬سيمين،‭ ‬فرش‌هاي‭ ‬نفيس‭ ‬و‭ ‬بي‌مانند،‭ ‬قنديل‌ها،‭ ‬چراغ‌هاي‭ ‬طلايي،‭ ‬شمعدان‌هاي‭ ‬طلايي‭ ‬و‭ ‬مرصع،‭ ‬مينياتورهاي‭ ‬بسيار‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬نفيس‭ ‬و‭ .... ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬بيگانگان‭ ‬غارتگر‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬زينت‌بخش‭ ‬موزه‭ ‬اغيار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬حسرت‌برانگيز‭ ‬آن‌ها‭ ‬تنها‭ ‬نصيب‭ ‬ما‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

كتاب‌خانه
ايراني‭ ‬از‭ ‬ديرباز‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نخستين‭ ‬كتابخانه‌هاي‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬پديدار‭ ‬گشتند‭. ‬پيشينه‭ ‬كتابخانه‭ ‬آرامگاه‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين‭ ‬بازمي‌گردد‭ ‬كه‭ ‬مريدان‭ ‬با‭ ‬اهداي‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬نفيس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تأسيس‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬عباس‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬كمال‭ ‬رسيد‭. ‬بر‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬اين‭ ‬واژه‭ ‬خودنمايي‭ ‬مي‌كند‭: ‬"هركه‭ ‬خواهد‭ ‬بخواند‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬آنكه‭ ‬از‭ ‬آستان‭ ‬بيرون‭ ‬نبرد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كه‭ ‬بيرون‭ ‬برد‭ ‬شريك‭ ‬خون‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ (‬ع‭) ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬1017"‭.‬
در‭ ‬دوران‭ ‬قاجار،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پايان‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬روس‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬ننگين‭ ‬تركمانچاي،‭ ‬پرفسور‭ ‬سنكورسكي‭ ‬ايرانشناس‭ ‬روسي‭ ‬از‭ ‬رئيس‭ ‬كل‭ ‬اركان‭ ‬حزب‭ ‬قشون‭ ‬روس‭ ‬ژنرال‭ ‬گراف‌ديبيج‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬تاكيد‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬خطي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬ايران‭ ‬ضبط‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬روسيه‭ ‬منتقل‭ ‬گردد‭. ‬او‭ ‬اين‭ ‬وظيفه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گريبايدودف‭ ‬كه‭ ‬نويسنده‭ ‬و‭ ‬شاعري‭ ‬توانا‭ ‬بود‭ ‬واگذار‭ ‬كرد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬فراوان،‭ ‬ژنرال‭ ‬پاسكويچ‭ ‬قشوني‭ ‬از‭ ‬قراباغ‭ ‬به‭ ‬فرماندهي‭ ‬ژنرال‭ ‬سوختلن‭ (‬سوقنان‭) ‬براي‭ ‬محاصره‭ ‬اردبيل‭ ‬و‭ ‬تصرف‭ ‬كتابخانه‭ ‬شيخ‭ ‬صفي‭ ‬مأمور‭ ‬كرد‭. ‬گريبايدودف‭ ‬از‭ ‬علاقه‭ ‬تزار‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬سخن‌ها‭ ‬گفت‭! ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬هدف‭ ‬روسيه‭ ‬ترويج‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬دين‭ ‬اسلام‭ ‬است‭! ‬و‭ ‬مسلمانان‭ ‬روسيه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬نياز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نسخه‌برداري‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬را‭ ‬بازخواهد‭ ‬گردانيد‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬نيرنگ‭ ‬مخالفان‭ ‬را‭ ‬نرم‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬114‭ ‬فقره،‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬سوره‌هاي‭ ‬قرآن،‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬و‭ ‬نفيس‌ترين‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬نموده‭ ‬به‭ ‬پترزبورگ‭ ‬فرستاد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬فروپاشي‭ ‬حكومت‭ ‬پوشالي‭ ‬شوروي،‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬درخواست‭ ‬استرداد‭ ‬كتاب‌هايي‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬فريب‭ ‬و‭ ‬نيرنگ‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬ربوده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬مسئولان‭ ‬موزه‭ ‬سرانجام‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كه‭ ‬دانشمندان‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬صفحاتي‭ ‬از‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬ايشان‭ ‬مجاز‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌شود‭ ‬تصوير‭ ‬تهيه‭ ‬كنند‭ ‬موافقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭!‬

شهيدگاه
شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مراجعه‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬شروانشاه،‭ ‬پيكر‭ ‬پدر،‭ ‬سلطان‭ ‬حيدر،‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬صفوي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬محل‭ ‬آورده‭ ‬دفن‭ ‬نمود‭. ‬سپس‭ ‬بزرگان‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چالدران‭ ‬شهيد‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬محوطه‭ ‬بقعه‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬شهيد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حياط‭ ‬دفن‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬آنجا‭ ‬شهيدگاه‭ ‬ناميده‭ ‬شد‭. ‬سواره‭ ‬نظام‭ ‬دلاور‭ ‬با‭ ‬زين‭ ‬و‭ ‬يراق‭ ‬اسب‌ها‭ ‬دفن‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭ ‬دوم‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سنگ‌قبرها‭ ‬توسط‭ ‬ارتش‭ ‬سرخ‭ ‬روسيه‭ ‬شكسته‭ ‬شد‭!‬
آرامگاه‭ ‬200‭ ‬زن‭ ‬جنگاور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسيده‌اند،‭ ‬در‭ ‬گوشه‌اي‭ ‬از‭ ‬شهيدگاه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬2000‭ ‬زن‭ ‬جنگاور‭ ‬در‭ ‬سپاه‭ ‬ايران‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬شمشيرزناني‭ ‬دلاور‭ ‬و‭ ‬تيراندازاني‭ ‬خبره‭ ‬بودند‭. ‬فرماندهي‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬سپاه‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم،‭ ‬همسر‭ ‬نخست‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬صفوي‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬كلخوران‭ ‬و‭ ‬بقعه‭ ‬شيخ‌جبرئيل
اين‭ ‬كلخوران‭ ‬زادگاه‭ ‬شيخ‌صفي‌الدين،‭ ‬قريه‌ايست‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬اردبيل‭ ‬كه‭ ‬اينك‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چسبيده‭ ‬است‭. ‬آرامگاه‭ ‬شيخ‌جبرئيل،‭ ‬پدرشيخ‌صفي‭ ‬و‭ ‬تني‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬نياكان‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مكان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
آرامگاه‭ ‬فيروزشاه‭ ‬زرين‌تاج‭ (‬خورشيدكلاه‭) ‬ني‌اي‭ ‬بزرگ‭ ‬خاندان‭ ‬صفوي‭ ‬در‭ ‬دهكده‭ ‬رنگين‭ ‬گيلان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬نبرد،‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬درخواست‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬شمشيري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬لوله‭ ‬توپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نيم‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬وي‭ ‬بفرستد‭. ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬دعوت‭ ‬سلطان‭ ‬را‭ ‬اجابت‭ ‬نمود‭. ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬شمشير‭ ‬به‭ ‬دارالخلافه‭ ‬رسيد،‭ ‬سلطان‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬اعيان‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬لوله‭ ‬توپي‭ ‬آزمود،‭ ‬ولي‭ ‬اثر‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نياورد‭ ‬و‭ ‬بنابر‭ ‬اين‭ ‬نامه‌اي‭ ‬به‭ ‬شهريار‭ ‬صفوي‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬گله‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬معلوم‭ ‬مي‌شود‭ ‬شاه‭ ‬قزلباش‭ ‬يك‭ ‬شمشير‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬برادرش‭ ‬مضايقه‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬نوشت‭:‬
شمشير‭ ‬همان‭ ‬شمشير‭ ‬است،‭ ‬بازو‭ ‬همان‭ ‬بازو‭ ‬نيست
نكته‭: ‬شروانشاهيان،‭ ‬نگهبانان‭ ‬درياي‭ ‬مازندران،‭ ‬آخرين‭ ‬بازماندگان‭ ‬خاندان‭ ‬ساساني‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬اصلي‭ ‬ايران‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬يك‭ ‬هزار‭ ‬سال،‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬ساسانيان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسيدن‭ ‬صفويان،‭ ‬حكومت‭ ‬كردند‭. ‬واپسين‭ ‬پادشاه‭ ‬آن‭ ‬هم‌پيمان‭ ‬جهانشاه‭ ‬قره‌قويون‌لو‭ ‬بود‭. ‬مركز‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬شهر‭ ‬باكو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬دژ‭ ‬شروانشاه،‭ ‬شيرين‌دژ‭ ‬و‭ ‬دژ‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬موزه‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

تهدید «جهادگرایی» در بنگلادش
معرفی کتاب «جستارهایی در پلاسکو»

Related Posts