ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

معرفی کتاب محاط در محیط ( کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی)

 

کتاب «محاط در محیط»: کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهر سازی، نوشته آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد است، که در 571 صفحه توسط نشر سازمان جهاد دانشگاهی تهران در سال 1394 به چاپ اول و در پاییز 1395 به چاپ دوم رسیده است. طرح جلد تنگی شیشه ای با خطی در نیمه را نشان می دهد که تداعی کننده آب بوده و بربالای آن ساختمان هایی با پرسپکتیو سه نقطه و منعکس شده در نیمه پایین هستند. انعکاس نور و آسمان بر تنگ کروی محصور بر شهری مدرن و فرضی همگی، گویای محتوای اثر و انتخاب درست طراح آن سعید صحابی است.
آزاده شاهچراغی؛ معمار، طراح، پژوهشگر و نویسنده است. وی دارای مدرک دکتری تخصصی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1387 است. از جمله فعالیت های علمی، حرفه ای شاهچراغی: دانشیارآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رییس هیات مدیره شرکت مهندسان مشاور پرهیب شهر و بنا ،عضو گروه طراحان باغ ایرانی در ژنو- سوییس و داور بسیاری از مسابقات و ... است.همچنین تالیفات و مقالاتی چون کتب: «پارادایم های پردیس؛ درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی»، نشرجهاد دانشگاهی تهران1389، «باغ ايرانی؛حكمت كهن ،منظر جديد»موزه هنرهای معاصر تهران، نشر نظر،1383و... و مقالات «بعد پنهان باع ایرانی»فصلنامه معماری و ساختمان، شماره تابستان 92، شماره 35-1392، «منظر روستایی وتوسعه اگروتوریسم»،فصلنامه آبادی، بهار-همکار:عاطفه واحدی1390 و ... است.
علیرضا بندرآباد نیز شهرساز و معمار و نویسنده است. وی دارای مدرک دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – 1389 است. از جمله فعالیت های علمی، حرفه ای بندر آباد:استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ومدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از اسفند 1392 و تدریس و داوری است. همچنین تالیفات و مقالاتی چون کتب:« شهر زیست پذیر ؛ از مبانی تا معانی،نشر آذرخش، تهران 1390و ... و مقالات: «جستاری بر مفهوم شناسی عرصه های عمومی شهری در بازخوانی نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری ، شماره 39 تابستان 94، «تحلیل سطح و نوع اثرگذاری بر کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر بجنورد» پذیرفه شده در دوفصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر، 1394 و ... است.
کتاب حاضر، حاصل هشت سال تلاش این دو نویسنده است که برای نخستین بار به یافته‌های علم روان‌شناسی محیطی، به عنوان یکی از الگو‌های پسامدرن در معماری و شهرسازی پرداخته شده و ارتباط میان معماری و روان‌شناسی با تکیه بر شرایط بومی و لایه های فرهنگی ایران را بیان نموده است. در آغاز یادداشتهایی از پیشکسوتان و اساتید حوزه معماری و شهر سازی: دکتر ایرج اعتصام، دکتر علی عسگری، دکتر علیرضا عینی فر، دکتر حمید ماجدی، پیرامون موضوع، اهمیت و کاربرد کتاب آورده شده است و درانتها ی اثر پیشنهادهایی کاربردی در طراحی محیط زندگی بر مبنای یافته های روان‌شناسی بیان شده است. مطالب کتاب به ترتیب فهرست زیر به تفصیل آمده است:
یادداشت ها بر کتاب به ترتیب الفبایی
یادداشتی به قلم دکتر ایرج اعتصام/ 8
یادداشتی به قلم دکتر علی عسگری/ 9
یادداشتی به قلم دکتر علیرضا عینی فر/ 10
یادداشتی به قلم دکتر حمید ماجدی/ 11
پیشگفتار نویسندگان/ 12
بخش اول: روان و محیط/ 15
ما و محیط/ 16
· فصل اول: مبانی نظری روان شناسی محیطی/ 18
دانش روان شناسی محیط/ 19 تاریخچه پیدایش روان شناسی محیطی/ 21 توجه به روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی/ 23 محیط/ 26 انسان/ 30 رابطه انسان و محیط: ده نظریه پایه / 32 الف- نگرش متمرکز بر انسان/32 یادگیری انسان از محیط اجتماعی :نظریه ی یادگیری اجتماعی/ 32 محیط پاسخده به نیازانسان: هرم نیازهای انسان/33 کنترل انسان بر محیط :نظریه های کنترل/ 34 سازگاری انسان با محیط: نظریه ی سطح سازگاری / 35 ب-نگرش متمرکز بر محیط/ 37 نظریه های حفاظت از محیط زیست/ 37 ج- نگرش تعاملی انسان و محیط/ 40 تعامل انسان و محیط: نظریه ی تعامل/ 40 مجموعه انسان و محیط: نظریه ی تبادل/ 40 رشد همزمان انسان و محیط: نظریه ی ارگانیزمی/41 همساختی محیط و رفتار انسان: نظریه ی قرارگاه رفتاری/ 41 این همانی انسان و محیط : نظریه های ادراکی – فلسفی/ 42 شاخه های تخصصی دانش روان شناسی محیط/47

· فصل دوم :علوم رفتار محیطی/ 52
رفتار/ 53 رفتار فیزیولوژیک/54 رفتار اجتماعی/ 56 علم پروکسمیک و مفاهیم رفتار اجتماعی /56 ازدحام/ 57 پیامدهای ازدحام: سیاه چال رفتاری/ 59 طراحی روان شناسانه (1):طراحی متابولیسمی/ 62 قلمرو/ 66 انواع قلمرو/ 67 عوامل شکل دهنده به قلمرو/70 رفتار قلمروپایی/70 طراحی روانشناسانه(2): گرافیک محیطی/72 فضای شخصی/74 انواع فاصله اجتماعی در انسان/75 عوامل مؤثر برفضای شخصی/77 طراحی روان شناسانه(3):طراحی اجتماع پذیری و اجتماع گریزی/80 خلوت/85 مفهوم خلوت/85 روش های تأمین خلوت/87 فواید تأمین خلوت/89 طراحی روان شناسانه(4):طراحی انعطاف پذیری/90

رفتار محیطی/92 محیط رفتاری/93 روان شناسی اکولوژیک(بوم شناختی) /94 قرارگاه رفتاری/94 ویژگی های قرارگاه رفتاری/96 قدرت قرارگاه رفتاری/100 سینومرف وعوامل شکل دهنده آن/101 نقد نظریه قرار گاه رفتاری/104 دونظریه منتج از قرارگاه رفتاری/105 نظریه قابلیت محیط/105 ویژگی های قابلیت محیط/107 طراحی روان شناسانه (5):طراحی قابلیت محور/112 نظریه کیفیت دعوت کنندگی محیط/116 طراحی روان شناسانه(6) :طراحی رفتارگرا/118

· فصل سوم :علوم ادراک و شناخت محیطی/124
الف: ادراک وشناخت در حکمت/125 ب: ادراک و شناخت در علم/128 نظریه های ادراک و شناخت/130 1-الگوی عدسی برانسویک/130 2-نظریه گشتالت ادراک/131 3-نظریه کنش متقابل ادراک/135 4-نظریه اکولوژیک ادراک/136 طراحی روان شناسانه(7): طراحی پایه ادراکی/139

احساس محیط /142 علم سایکو فیزیک/143 احساس/143 حواس انسان/144 بینایی/145 بینایی بر اساس حرکات ساکادی/146 شنوایی/149 حواس تنی/150 حس لامسه/151 حس فشار/154 حس تماس/154 حس لرزش/155 حس حرارتی/155 حس درد/156 حواس وضعی- عضلانی/157 حس جا ومکان/157 حس حرکت/157 حس تعادل/187 حس نیرو/158 حس شیمیایی/158 بویایی/158 حس چشایی/159 احساس عمومی/161 حس جهت یابی/161 همبستگی حواس انسان/163 همبستگی حواس و ادراک انسان/163 طراحی روان شناسانه(8): معماری چند حسی/166

ادراک محیط/176 تعریف ادراک/176 ادراک شکل/179 روش های ادراک/179 تئوری نسبیت در ادراک/179 عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک/181 تفاوت های ادراکی/183 تفاوت های ادراکی در سنین کودکی/183 ادراک فضای پروژکتیو- فضای اقلیدسی در کودکان/186 تفاوت های ادراکی در سنین سالمندی/188 طراحی روان شناسانه(9): طراحی همساز با ادراک/189 تفاوت های ادراکی زنان ومردان/190 تفاوت های مغز زنان و مردان/190 تفاوت های زنان و مردان در احساس محیطی/191 تفاوت ها در بینایی/191 تفاوت ها در شنوایی/192 تفاوت ها در چشایی و بویایی/192 تفاوت ها در لامسه/193 تفاوت های زنان و مردان در ادراک محیط/194 ادراک سه بعدی،تجسم فضایی/195 طراحی روان شناسانه (10):برنامه ریزی کل نگر، طراحی جزء نگر/197 خطای ادراکی،اختلالات ادراکی/199 پدیده های منجر به خطا/203 طراحی روان شناسانه(11): طراحی مبهم یا فریبنده/204

شناخت محیط/208 طراحی روان شناسانه(12): طراحی یادآور/210 مدل ادراک وشناخت محیط/215

· فصل چهارم: زیبایی شناسی محیطی و حس مکان/218
زیبایی در گذر زمان/220 فلسفه هنر و ادراک زیبایی/223 زیبایی شناسی محیطی/225 زیبایی شناسی شکلی/228 زیبایی شناسایی حسی/228 زیبایی حرارتی/229 حواس وتداعی زیبایی/231 زیبایی شناسی نمادین/231 معنای محیط/233 تفاوت معنا و زیبایی در محیط/235 علم زیبایی شناسی/236 معیار های احساس زیبایی/238 خواص مرتبط به هم/238 قوانین ترجیحات در محیط/238 فرمول اندازه گیری زیبایی/240 پارادایم،ارزش های زیبا شناختی ، سبک ، مُد/240 سبک/246 سلیقه و زیبایی میرا/246 بدسلیقگی و زیبایی کیچ/247 زیبایی مردم پسند و زیبایی معمار پسند/250 طراحی روانشناسه(13):خلق ِ دشوارزیبایی/254

مکان وحس مکان/259 مکان/260 مکان در حکمت/260 مکان در فلسفه پدیدار شناسی/261 رابطه فرد و محیط/265 تجربه مکان/267 مکان در علم روان شناسی/269 ادراک مکان/270 حس مکان وسطوح آن/272 بی مکانی/274 آگاهی از مکان/274 تعلق مکان/274 دلبستگی مکان/275 وابستگی مکان/275 مداخله درمکان/275 فداکاری برای حفظ مکان/275 هویت مکانی/276 وحدت با مکان/276 روح مکان/276 عوامل سازنده مکان/277 مقیاس های رخداد وشکل دهی به حس مکان/281 حس مکان در مقیاس خانه/281 حس مکان درمقیاس شهر/282 حس مکان در منظر ومناطق طبیعی/283 حس مکان در مناطق تاریخی/284 طراحی روان شناسانه(14):آفرینش مکان/285

بخش دوم: محاط در محیط/287
· فصل پنجم : محاط در محیط های داخلی/288
معماری داخلی/290 طراحی داخلی/290 دکوراتور داخلی/291 1-نور/292 نور ، محیط، روان/294 نور و احساس معنویت/295 نور و هوش هیجانی/299 نور و آسایش/299 نور و یادگیری/299 نور واحساس خستگی و اضطراب/299 نور و افسردگی/300 نور و یادگیری/300 نور و درمانگری/300 فقدان نور و خودکشی/301 طراحی طیف کامل نور/301 آلودگی نوری و محیط های داخلی/305 2-رنگ/308 رنگ و چرخه آن/309 رنگ و ادراک/309 رنگ و روان/309 رنگ و رفتار/310 رنگ و آموزش/311 رنگ و سکونت/311 رنگ و درمان/313 رنگ و طراحی روان شناسانه 313 نور و رنگ/318 3-صدا /319 علم صدا/320 گوش انداز یا صدا در محیط/321 صدا در نامکان ها/322 صدا و روان/323 طراحی صدای محیط های داخلی/324 4-هوا /332 آلودگی هوا وتأثیرات روانی/332 هوا و محیط داخلی/333 5-ماده/336

· فصل ششم: محاط در معماری/340
1-محیط سکونتی/344 خانه /344 مجتمع ها و برج های مسکونی/346 2-محیط مراقبتی/348 شیرخوارگاه و پرورشگاه/348 خانه سالمندان/351 زندان/355 مراکز ترک اعتیاد/360 3-محیط یادگیری/363 مهد/363 مدرسه/367 4-محیط کار/372 دفاتراداری/372 دفاتر خلاق/357 محیط کارصنعتی/378 5-محیط تجارت/381 6-محیط قضاوت/387 7-محیط نظامی /390 8-محیط گذر/394 فرودگاه/394 مترو/397 9-محیط درمان/400 بیمارستان/400 محیط درمان کودکان/404 10-موزه/408 محاط در محیط معماری/411

· فصل هفتم: محاط در منظر/412
1-طبیعت و روان /415 2-طبیعت دوستی (بیوفیلیا) /416 3- منظر شفابخش/421 4- پارک های شهری/427 5- منظر شهری و شهرسازی منظر/433

· فصل هشتم : محاط در شهر/436
1-راه یابی و مسیر یابی/439 نقشه برداری ذهنی و مسیریابی/444 مسیریابی برای عابران پیاده/444 شناخت و دانش مکانی/445 نقشه های شناختی/445 مسیریابی افراد پریشان حواس /447 موانع پنهان برای افراد ناتوان/447 نشانه ها درمسیریابی/449 کاربردی بودن دانش مسیریابی/449 2-جرم وفضاهای امن شهری /451 امنیت در شهر/452 پیشگیری از جرم به وسیله طراحی محیط/453 نظارت توسط ساکنین/454 تضعیف جرم توسط طراحی شهری/454 مدل فضاهای قابل دفاع/455 حضور مردم و افزایش حس امنیت/457 نظریه پنجره شکسته/457 چهار اصل اجرایی پیشگیری از جرم/457 نظریه انتخاب منطقی/458 فضاهای گمشده/458 3-تخریب گرایی-وندالیسم/459 موضوعات وفضا های مورد تخریب/462 عوامل تخریب گرایی/464 انواع وندالیسم رایج/466 نظریه برآیند/470 پدیده گلوله برفی/471 4-تصویر ذهنی ازشهر/473 نقشه شناختی/475 کاربرد نقشه شناختی در شهر/476 اشکالات نقشه های شناختی/478 5- خارج ازمکان و پدیده دستفروشی درشهر/478 6- شهر و حواس انسان/480 7- پاتوق های شهری/487 8-روان شناسی محیطی و نظریه های نوین شهرسازی/491 شهر دوستدارکودک/491 شهردوستدارسالمند/492 شهرخلاق/493

· فصل نهم: محاط در محیط ویژه /496
1-محیط های ویژه مراقبتی /496 آسایشگاه معلولان ذهنی/498 محیط زندگی مبتلایان به اوتیسم/501 2-محیط های بحرانی/503 اردوگاه اسکان موقت) 3- محیط واقعیت مجازی/510
بخش سوم: طراحی روانشناسانه محیط/517
· فصل دهم: به سوی طراحی علمی/518
طراحی: هنرِ علمی/519 طراحی گروهی/520 بازنگری در فرآیند طراحی/523 پیوند پژوهش و طراحی/526 سخن پایانی /535

مباحثی همچون طراحی متابولیسمی، گرافیک محیطی، طراحی اجتماع پذیری و اجتماع گریزی، طراحی انعطاف پذیری، طراحی قابلیت محور، طراحی پایه ادراکی، طراحی رفتارگرا، معماری چند حسی، طراحی همساز با ادراک، برنامه ریزی کل نگر- طراحی جزء نگر، طراحی مبهم یا فریبنده، طراحی یادآور، خلق دشوارزیبایی و در نهایت، آفرینش مکان از جمله پیشنهادات این کتاب به طراحان و برنامه ریزان محیط، معماران و شهرسازان است.
جلد کتاب در شرح محتوا آورده است: «انسان محاط در محیط است. محیطی که خود آن را می سازد و پیوسته تغییر می دهد. اما همان طور که انسان محیط را شکل می دهد، محیط نیز انسان را شکل می دهد. روان و رفتار آدمی متأثر از محیط است. کمتر از یک قرن است که در دانش روان شناسی محیطی تأثیرات متقابل انسان و محیط مطالعه می شود. در کتاب «محاط در محیط» ضمن آنکه یافته های روان شناسی محیطی در دو شاخه علوم رفتاری و علوم ادراک و شناخت معرفی شده، پیشنهاداتی برای بکارگیری این یافته ها در طراحی محیط زندگی ارائه شده، مباحثی همچون زیبایی شناسی و حس مکان نیز از دریچه روان شناسی فلسفی تشریح شده است.همچنین با هدف کاربردی کردن یافته های روان شناسی محیطی، در مقیاس طراحی داخلی، معماری، معماری منظر، برنامه ریزی و طراحی شهری و حتی محیط های ویژه، مباحث و نمونه هایی تحلیل شده است. ضمن آن که این کتاب با معرفی روش "طراحی علمی" راهکارهایی برپایه پیوند پژوهش و طراحی در این حوزه پیشنهاد کرده است. کتاب، مصور به نمونه های بومی از ایران مبتنی بر دانش جهانی است».
کتاب در کل با قلمی روان و گویا، فصول، مباحث نو، موجز و بین رشته ای و کاربردی در حیطه معماری، روانشناسی و طراحی شهری است و در رفع آسیب ها و مشکلات انسان و پیرامونش، کمکی به معماران، برنامه ریزان محیط، طراحان شهری، روانشناسان، محققین و علاقمندان حوزه های ذکر شده است.

منابع:
کتاب:«محاط در محیط»: کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهر سازی، نوشته آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد، نشر؛ سازمان جهاد دانشگاهی تهران:1394.
سایت ها:
http://www.archca.com/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C
- http://architecture.iauctb.ac.ir/fa/page/3995/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
- http://www.mehrnews.com/news/3680781/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
- https://www.arel.ir/fa/News-View-5550.html
- http://unfactious1.rssing.com/chan-2610632/all_p5.html

 

 

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

جنگ‌هاي اقتصادي براي «روشنايي آفريقا»
انسان شناسی سواد (13): بلدسو و روبی، جادو و سوادعر...

Related Posts